Een gevelsteen voor Pieter Quint Ondaatje

Het is nu zeker: er komt een gevelsteen aan de buitenkant van het Utrechtse stadhuis, ter ere van Pieter Quint Ondaatje. Burgemeester Sharon Dijksma zal hem op maandag 11 oktober 2021, om 16.30 uur onthullen.
Het initiatief voor de steen ligt bij het Utrechts Geveltekenfonds. Het UGTF pleit al lang voor een uitgebreider eerbetoon voor Ondaatje dan het eenvoudige bordje dat geplaatst is aan zijn toenmalige woonhuis aan de Lange Nieuwstraat 18. De gemeenteraad en B&W spraken zich vorig jaar uit voor het plaatsen van een gevelsteen.

In oktober 2021 komt er ook een boekje uit over de Utrechtse patriotten en het leven van Pieter Quint Ondaatje.

Pieter Quint Ondaatje (1758-1818)

Ondaatje was een patriottenleider die een revolutie in Utrecht ontketende. Onder zijn leiding werd in 1786 het gehate Utrechtse stadsbestuur afgezet en kreeg de stad een door de burgerij verkozen bestuur.
Lang duurde de Utrechtse democratie niet, want een jaar later nam stadhouder Willem V de macht weer over. Ondanks de korte duur werd de Utrechtse revolutie een voorbeeld voor veel opstandige bewegingen, zoals voor de Franse revolutionairen die drie jaar later de Bastille bestormden.
Ondaatje kwam uit het toenmalige Ceylon, nu Sri Lanka, en had een Tamil vader en een Nederlandse moeder. Hij ging studeren in Utrecht en werd een van de weinige politici van kleur in die tijd.

Financiën

Een verwant van Pieter Quint Ondaatje, de 87-jarige Canadese zakenman en weldoener Christopher Ondaatje, heeft de kosten van de gevelsteen op zich genomen. Hans Hoevenaar, verwant aan de echtgenote van Ondaatje, en Hans Versnel dragen samen de kosten van het boekje.