Jaarverslag 2013

Jaarverslag over 2013 van Het Utrechts Geveltekenfonds (UGTF)

Het bestuur bestond dit jaar uit: Jan Scheffer (voorzitter), Rietje de Bruijn 2e penningmeester, Cor van Ingen (algemene zaken), Rob van der Lingen (penningmeester), Paul Krijnen (secretaris), vanaf september woonde Wim van Gelder de vergaderingen bij.

Het bestuur vergaderde 7 keer.

Het bestuur hield zich met de volgende geveltekens bezig:

 • Er werden kopieën van de verdwenen geveltekens van het Centraal Israelitisch Weeshuis op de Nieuwegracht 92 door Richard Wendling vervaardigd en door Jaap Wegerif geplaatst. Hierbij is door het UGTF samengewerkt met de afdeling monumenten van de gemeente Utrecht. Tegen het eind van 2012 werden de stenen geplaatst. Op 23 januari 2013 werden de stenen onder grote belangstelling onthuld. Het Kaddisj werd gezongen door chazan Moshe Lewkowitz en de namen van de in de oorlog weggevoerde en omgekomen weeskinderen werden genoemd. Burgemeester Wolfsen onthulde de stenen.  Mieke van Zeben hield een lezing over de geschiedenis van het weeshuis en rabbijn Navah-Tehilla zong een lied.Door het bestuur van het UGTF was een brochure samengesteld met informatie over het project en met een herdruk van een aantal artikelen, geschreven kort na de opening van het vernieuwde weeshuis in 1885.
 • Een voorstel van het UGTF om in het kader van de festiviteiten rondom 300 jaar Vrede van Utrecht een verdwenen banderol na te laten maken, werd door de gemeente (werkgroep Directe Voorzieningen) enthousiast ontvangen. Een prachtige replica van de steen werd door Richard Wendling na intensief overleg met het bestuur van het UGTF ontworpen en uitgevoerd.  De steen werd door Jaap Wegerif in de Brandstraat geplaatst en op 8 november 2013 onthuld door burgemeester Wolfsen. Bij de steen is door de werkgroep Directe Voorzieningen een tekstbord geplaatst.
 • Poort van de Bruntenhof. Er is contact geweest met de directie van het UMF over het evt. inschilderen van het medaillon met een wapen en een tekst.
 • Voor een negentiende-eeuwse  fundatiesteen van het kantoor van de Schietschuitschippers op de Nieuwekade, die in het bezit van het UGTF is gekomen, is een geschikte locatie op de Nieuwekade gevonden. De steen moet echter eerst nog gerestaureerd worden. Daarvoor en voor het inschilderen en plaatsen van stenen zijn offertes bij Jaap Wegerif en Richard Wendling opgevraagd.
 • In het verlengde van de herplaatsing van de schietschuitensteen in Wijk C besloot het UGTFbestuur een Wijk-C project in gang te zetten. Naast de genoemde steen zal ook gewerkt worden aan herplaatsing van een gevelsteen met huidenhandelaren in de Jacobskerksteeg en restauratie van een steen met koe en spreuk in de Willemstraat. Het Volksbuurtmuseum zal naast de gemeente partner in dit project worden.
 • In november kreeg de secretaris van het UGTF een tip over een gevelsteen die bij de Utrechtse scouting Willem de Zwijger in het honk stond. Het bleek om de schitterende vroeg zeventiende-eeuwse steen de Zwarte Leeuw te gaan, die sinds 1903, toen hij uit het pand Neude 38 verwijderd werd, spoorloos was. Het UGTF-bestuur heeft contact opgenomen met het bestuur van de scouting en met de huidige eigenaar van Neude 38 om de steen na restauratie weer terug te laten plaatsen.

 

Voorts hield het bestuur zich met de volgende zaken bezig:

 • Er werd gewerkt aan de nieuwe website.
 • De door het UGTF uitgegeven boekjes werden via Utrechtse boekhandels te koop aangeboden.
 • Het bestuur hield contact met haar donateurs en nodigde ze voor de onthulling van de herplaatste gevelstenen uit.
 • Er werd aan Het Gilde verzocht een wandeling langs gevelstenen in het aanbod van Het Gilde op te nemen. Bestuurslid Cor van Ingen maakte daarvoor samen met gids Johan van der Steen een ontwerp.

Plannen voor de komende vijf jaar:

 • inventarisatie van de huidige toestand van de gevelstenen in de stad Utrecht en
 • het maken van een onderhouds- en restauratieplan
 • voortgang maken met de restauratie met als jaarlijks streven vijf gevelstenen
 • gevelstenen die niet meer in de openbare ruimte te zien zijn, herplaatsen
 • restauratie van het poortje in de Bruntenhof
 • uitbreiden en toegankelijker maken van onze website
 • uitbouwen van de donateursorganisatie en – daarmee – de naamsbekendheid van het UGTF vergroten.

Verslag opgemaakt door secretaris Paul Krijnen.