Onthulling gevelsteen Pieter Quint Ondaatje

PERSBERICHT 31-8-2021

Er komt een gevelsteen aan de buitenkant van het Utrechtse stadhuis, ter ere van Pieter Quint Ondaatje. Burgemeester Sharon Dijksma zal hem op maandag 11 oktober 2021 onthullen.

Pieter Quint Ondaatje (1758-1818)

Ondaatje was een patriottenleider die een revolutie in Utrecht ontketende. Onder zijn leiding werd in 1786 het gehate Utrechtse stadsbestuur afgezet en kreeg de stad een door de burgerij verkozen bestuur.

Lang duurde de Utrechtse democratie niet, want een jaar later nam stadhouder Willem V de macht weer over. Ondanks de korte duur werd de Utrechtse beweging een inspiratiebron voor opstandige bewegingen elders in den lande en over de grenzen. Zelfs door de Amerikaanse revolutionairen werd het gebeuren met grote belangstelling gevolgd.

Ondaatje kwam uit het toenmalige Ceylon, nu Sri Lanka, en had een Tamil vader en een Nederlandse moeder. Hij ging studeren in Utrecht en werd een van de weinige politici van kleur in die tijd.

UGTF

Het initiatief voor de steen ligt bij het Utrechts Geveltekenfonds. Het UGTF pleit al lang voor een uitgebreider eerbetoon voor Ondaatje dan het eenvoudige bordje dat geplaatst is aan zijn toenmalige woonhuis aan de Lange Nieuwstraat 18. De gemeenteraad en B&W spraken zich vorig jaar uit voor het plaatsen van een gevelsteen.

Verwanten

Een verwant van Pieter Quint Ondaatje, de 87-jarige Canadese zakenman en weldoener Christopher Ondaatje, heeft de volledige kosten van de gevelsteen op zich genomen. Ook verwanten van de echtgenote van Quint Ondaatje, Christina Hoevenaar, dragen bij aan het project.

Dankzij een grote gift van Hans Hoevenaar konden de drukkosten van het boekje worden betaald. Ook Reinout Hoevenaar, Hans Versnel en de gemeente Utrecht droegen bij aan het project.

Boekje

Bij de onthulling van de steen wordt een boekje gepresenteerd over het leven van Pieter Quint Ondaatje, geschreven door Paul Krijnen in samenwerking met Rietje de Bruijn.

Tentoonstelling

In de periode van 7 tot 31 oktober zal in de Neude-bibliotheek in Utrecht een tentoonstelling over Pieter Quint Ondaatje te zien zijn.

NIET VOOR PUBLICATIE:

Als u meer informatie wilt, of bijvoorbeeld een interview wilt afnemen, kunt u contact opnemen met de heer Paul Krijnen, secretaris van het Utrechts Geveltekenfonds, via 030 2314393 of p.krijnen@ugtf.nl.

Britt Nelemans hakt de steen. Foto:Paul Verhagen