Contact

Secretaris Utrechts Geveltekenfonds
P. Krijnen
p.krijnen@ugtf.nl

Adres
Herenstraat 23BisA
3512 KB Utrecht
o3o-2314393

Bankgegevens
NL46RABO0167983148. tnv. het Utrechts Geveltekenfonds