Contact

Secretaris Utrechts Geveltekenfonds P. Krijnen p.krijnen@ugtf.nl

Adres Herenstraat 23BisA 3512 KB Utrecht o3o-2314393

Bankgegevens NL46RABO0167983148. tnv. het Utrechts Geveltekenfonds