Financiën

Het woord ‘’Fonds’’ uit de naam van het Utrechts Gevelteken Fonds suggereert dat wij beschikken over eigen kapitaal. Maar dat is niet of nauwelijks het geval. Daarom moeten we bij een nieuw project altijd eerst zoeken naar de gelden die dat mogelijk maken. Gelukkig helpt de Gemeente Utrecht, en dan met name van de Werkgroep Directe Voorzieningen, ons daarbij.

We zijn ook vaak geholpen door fondsen zoals: het K.F. Heinfonds, de Stichting Elise Mathilde fonds, Het Provinciaal Utrechts Genootschap  PUG, het Prins Bernhard Cultuur Fonds, Fentener van Vlissingen Fonds, Ridderschap van Utrecht, De Utrechtse Sociëteit De Constructieve, Stichting Mien van ‘t Sant Fonds, Carel Nengermanfonds, Stichting Madzy van Nagell-Martini Buys, Van Baaren Stichting, UMF legaat mevrouw Bakker, Lutherse Kerk en Mitros.
We danken allen hartelijk voor hun hulp, zonder dat zouden we ons werk niet kunnen doen.

Aan het bouwen van deze website hebben de volgende fondsen bijgedragen:
K.F. Heinfonds,
Stichting Elise Mathilde fonds
Het Provinciaal Utrechts Genootschap  PUG
Fentener van Vlissingen Fonds
Ridderschap van Utrecht