Colofon

De foto’s op deze site zijn doorgaans gemaakt door Rob van der Lingen. Sabine Hummel, Pieter de Haan, Krist Ensing en Cor van Ingen leverden ook foto’s aan.

Vormgeving en bouw website: Herbert Boland, Beatrijs Media Group.

Ontwerp logo: Merlyn van Dobben

Niets van deze site mag worden overgenomen of hergebruikt, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van UGTF.

Deze site is met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Samenstellers zijn niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van foutieve of onvolledige informatie op deze site.

Als u fouten ziet, verzoeken we u om contact op te nemen met m.douze@ugtf.nl