Colofon

De fotografen die meerdere foto’s hebben gemaakt voor deze site zijn: Arjan den Boer, Marjet Douze, John van Erven,  Pieter de Haan, Sabine Hummel,  Cor van Ingen en Rob van der Lingen.

Bouw website: Jacco Krijnen
Vormgeving: Jeroen Tirion

Ontwerp logo: Merlyn van Dobben

Niets van deze site mag worden overgenomen of hergebruikt, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van UGTF.

Deze site is met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Samenstellers zijn niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van foutieve of onvolledige informatie op deze site.

Als u een fout ziet, verzoeken we u om contact op te nemen met Marjet Douze, m.douze@ugtf.nl