Activiteiten UGTF

Het UGTF restaureert en plaatst nieuwe geveltekens in de stad Utrecht, doet onderzoek naar geveltekens en publiceert daarover. De UGTF-website bevat informatie over meer dan 450 geveltekens in de stad Utrecht.

Restaureren
De afgelopen jaren is er door of met medewerking van het UGTF een groot aantal oude geveltekens gerestaureerd en geplaatst zoals:

Hier kun je meer voorbeelden vinden.

Replica’s plaatsen
In het verleden zijn er in de stad veel huizen afgebroken. Het Centraal Museum nam een aantal van de gevelstenen daarbij vrijkwamen op in haar collectie. Als het UGTF zo’n steen wil herplaatsen gaat het museum daar niet altijd mee akkoord. In zo’n geval plaatsen we een replica van de originele steen. Dat doen we ook als we gedetailleerde tekeningen van een mooie oude steen vinden, terwijl die steen zelf niet meer bestaat.

Hier kun je meer voorbeelden vinden.

Nieuwe geveltekens laten maken

Bij de herdenking van bijzondere historische gebeurtenissen laten we soms een nieuwe gevelsteen ontwerpen en maken. We plaatsen zo’n gevelteken op een plaats die er historisch mee is verbonden.
Recente voorbeelden:

  • Bij de viering van 100 jaar De Stijl is er op de werkplaats van Gerrit Rietveld een gevelsteen geplaatst van de beroemde stoel van Rietveld.
  • Bij de viering van het 100-jarig bestaan van het kiesrecht is er een steen geplaatst bij het stadhuis.
  • In 2021 kreeg Quint Ondaatje een verdiend eerbetoon in de gevel van het stadhuis.

En er zijn gelukkig ook huiseigenaren die het leuk vinden om een gevelsteen in hun huis op te nemen. Ook die gevelstenen nemen we op in onze website. Voorbeelden daarvan: