De oprichting van het UGTF

De ledenvergadering van de vereniging Oud Utrecht besloot op 19-11-1975 om de restauratie van geveltekens onder te brengen in een aparte stichting. Dat was nodig omdat de vereniging in die tijd grote projecten beheerde, waardoor er weinig aandacht overbleef voor geveltekens. Op 6 mei 1977 is toen het Utrechts Gevelteken Fonds UGTF opgericht. Het woord Fonds is daarbij erg ongelukkig gekozen, omdat het UGTF vanaf het begin al niet beschikte over een eigen kapitaal.
Het werkterrein van de nieuwe stichting was niet alleen de stad, maar de hele provincie Utrecht. Daarom hadden zowel de stad als de provincie een afgevaardigde in het bestuur. Volgens de statuten was het doel van het UGTF “het handhaven, c.q. terugbrengen, restaureren en doen gebruiken van geveltekens, grenspalen en grensstenen in de ruimste zin, mede ten einde de belangstelling voor plaatselijke of algemene toestanden of omstandigheden in het verleden of de huidige toestand te bevorderen.” Een zin die je vaker moet lezen om te begrijpen wat er staat.

Het bestuur ging meteen aan de slag met het herplaatsen en restaureren van bestaande geveltekens. Het eerste concrete project was het plaatsen van een replica van het beeld van Keizer Hendrik IV in de gevel van het hoekpand Mariastraat/Mariaplaats. Dat beeld staat er nog steeds. Ook begon het UGTF aan het maken van een inventarisatie van de bestaande en verdwenen geveltekens in de provincie Utrecht. Maar dat was zoveel werk dat het bestuur al snel besloot zich te beperken tot de stad Utrecht. Het resultaat van die inventarisatie ziet u in deze UGTF-website.

Het huidige bestuur zet de lijn voort: het plaatsen van nieuwe/nieuw gevonden geveltekens op de website, het restaureren van oude en het plaatsen van nieuwe geveltekens bij belangrijke historische gebeurtenissen en personen. Ook zijn de boekjes ‘Langs Utrechts Geveltekens’ en ‘Utrecht in Detail’ verschenen met wandelroutes langs geveltekens. In het tijdschrift van Oud-Utrecht publiceren we artikelen over gevelstenen.