Word donateur

Het Utrechts Geveltekenfonds heeft nog veel te doen. We willen een aantal bestaande gevelstenen in de stad restaureren en terugplaatsen. Maar ook een verdwenen huisnaam opnieuw op een huis schilderen. En we plaatsen ook nieuwe stenen.  Daaraan werken veel vrijwilligers, mee maar voor restauraties e.d. zijn professionals nodig. En daarvoor hebben we dus geld nodig. We zouden u zeer dankbaar zijn als u ons zou willen steunen door vriend van het UGTF te worden. U kunt vriend worden door minimaal € 20,- over te maken naar NL46 RABO 01679 83148 ovv uw mailadres. Ook eenmalige giften zijn natuurlijk van harte welkom.

U steunt het UGTF ook door het kopen van een van de boekjes:

Langs Utrechtse Geveltekens (12,50 euro)

Utrecht in Detail Nederlands/Engelstalig (7,50 euro)

De boekjes zijn te bestellen bij het secretariaat van het UGTF via p.krijnen@casema.nl