Word donateur

Het Utrechts Geveltekenfonds staat voor de uitdagende opgave om vele doeleinden te realiseren: verschillende van de in de stad nog aanwezige gevelstenen verkeren niet in goede staat en moeten worden gerestaureerd. Een groot aantal stenen zouden weer teruggebracht of herplaatst kunnen worden. Dit alles vergt veel geld. Het UGTF zou dan ook zeer dankbaar zijn als u onze stichting zou willen steunen door donateur te worden (€ 15 per jaar, of meer).

Eenmalige giften en donaties zijn natuurlijk ook van harte welkom. Ons rekeningnummer is:
NL46RABO0167983148

U steunt het UGTF ook door het kopen van een van de boekjes:

Langs Utrechtse Geveltekens (12,50 euro)

Utrecht in Detail Nederlands/Engelstalig (7,50 euro)

De boekjes zijn te bestellen bij het secretariaat van het UGTF via p.krijnen@casema.nl