Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen gevelstenen en geveltekens?

Een gevelteken heeft altijd een betekenis. Een gevelteken vertelt je bijvoorbeeld de naam van het huis of die van zijn vroegere bewoners. Het kan een gevelsteen zijn, maar ook een emaille bord of een houten uithangbord. Het gaat het UGTF om alle bijzondere tekens die aan de Utrechtse gevels te zien zijn, behalve reclames en decoraties.

Hoe komt het UGTF aan het geld om geveltekens te restaureren of te laten maken?

We hebben nauwelijks eigen kapitaal. Wij bedenken ideeën en maken plannen voor geveltekens. Met die plannen zoeken we dan fondsen die, als ze het een goed idee vinden, de uitvoering ervan betalen. Wij zoeken dan organisaties die de uitvoering op zich willen nemen of we regelen het zelf.

Wat is het mooiste verhaal over een gevelsteen in Utrecht?

Begin 2013 vertelt de Utrechtse archeoloog Maarten van Deventer aan het bestuur dat hij in het honk van de scoutinggroep Willem de Zwijger een historische gevelsteen had gezien. Na onderzoek bleek het de -sinds 1903 verdwenen- gevelsteen I(n) DE SWART(E) LEEU(W)te zijn. De scoutinggroep stond de steen af en kreeg een replica ter vervanging. We hebben de steen laten restaureren en hij is teruggeplaatst in het huis Neude 38.

Zijn er ook geveltekenwandelingen?

Er zijn een paar geveltekenwandelingen in Utrecht uitgezet. Je vindt ze in het boekje Langs Utrechtse Geveltekens. Een van die wandelingen is vertaald in het Engels onder de titel Utrecht in detail. Beide boekjes zijn te koop bij Boekhandel Broese a € 12,50 resp. € 7,50. Je kunt ze ook bestellen door € 16,45 resp. € 11,45 over te maken naar NL46 RABO 0167 9831 48. t.n.v. het Utrechts Geveltekenfonds. Het laatste bedrag is hoger i.v.m. de verzendkosten. Vermeld bij de overmaking dan ook je adres.

Hoe kan ik jullie helpen?

Je kunt ons financieel ondersteunen door donateur te worden. Als je dat wilt maak dan minimaal € 20,- per jaar over naar NL46 RABO 0167 9831 48. t.n.v. het Utrechts Geveltekenfonds. Je krijgt dan de nieuwsbrief en ook we nodigen je ook uit voor de feestelijke onthulling van nieuwe geveltekens.

Zijn er ook rondleidingen met een gids?

Wij organiseren dat niet, maar je kunt wel op de site kijken van het Gilde van Utrecht. Zij verzorgen een groot aantal rondleidingen en ze hebben ook gidsen die veel weten over geveltekens.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van jullie activiteiten?

Dat kan door een mail te sturen naar p.krijnen@ugtf.nl. Je ontvangt dan onze nieuwsbrief.

Zijn er nog geveltekens waarvan jullie de betekenis niet kennen?

Jazeker. We zijn voortdurend bezig om met archiefonderzoek de betekenis en geschiedenis van geveltekens te achterhalen.