Vind alle in kaart gebrachte geveltekens ook op de plattegrond: