Vind alle in kaart gebrachte geveltekens ook op de plattegrond:

523 zoekresultaten

A.B.C.straat 32

Twee handen, met de tekst: DIT TOONT 'Tonen' is de etymologische afleiding van 'oog' en verwant aan 'toneel'. De gevelsteen...

Abstederdijk 123

Fundatiesteen met de tekst: EERSTE STEEN ISGELEGD NAMENSJoh. J.H.H. de VOS, jr.OP 29 OCT. 1946 Versieringen op de hoeken: linksboven...

Abstederdijk 131

Op de hoek Abstederdijk/Abstederhof bevindt zich een beeldhouwwerk met twee vasthoudende handen, en de tekst BASTA 1988 BASTA staat voor...

Abstederdijk 155

Fundatiesteen Met de tekst: DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR HERMANUS JONGERIUS OUD 14 JAAR 31 SEPT. 1863 (Er staat echt...

Abstederdijk 180a

Fundatiesteen met de tekst: DEZE STEEN IS GELEGD DOOR MACHIEL VAN ZIJL EN ZIJN HUISVROUW CORNELIA WOUDENBERG DEN 20 OCT....

Abstederdijk 188

Marmeren plaquette, met de tekst: E.F.HERMINGHUYSEN HERBOUWD.Ao 1811 Het pand is een van oorsprong zestiende-eeuwse boerderij, waarvan het oudste deel,...

Abstederdijk 231

Met de tekst: DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR NIKOLAAS JONGERIUS OUD 2 JAAR 18 12/4  87 Op 12 april 1887...

Abstederdijk 70

Afbeelding van een groentewinkel, met de naam J.H.NESSELAAR Nesselaar en zijn vrouw hadden een groentewinkel in de Zonstraat.

Abstederdijk  54

Afbeelding van ijsvogel, met de tekst AAN DE MIN De steen is vervaardigd door beeldhouwer Koos Boomstra en schilder/keramist Tsjerk...

Achter Sint Pieter 17

Bij dit winkel-woonhuis staat op het basement van de zuil ‘ANNO 1912 M.E. KUILER, ARCHITECT’. Het winkel-woonhuis werd in 1912...

Achter Sint Pieter 188-198

Herdenkingssteen ACHTER ST. PIETER 188-198 VOORMALIGE VEILINGZAAL VAN DE UTRECHTSE NOTARISSEN 1899-2015 De steen is gemaakt door Ruud van de Vliet

Achter Sint Pieter 27

Naast de deur een gevelsteen met de afbeelding van een sleutel

Achter Sint Pieter 50-74

Dit huis, met de naam ‘DE KRAKELING’, is in 1663 in opdracht van de excentrieke Everaerd Meyster (1617-1679) gebouwd. Het...

Achter de Dom 22

  Het pand dateert uit 1912, gebouwd na de sloop van de oude panden op deze plek. Het neoclassicistische gebouw...

Achter de Dom 8

Op de rechthoekige hardstenen plaat met bloemversiering in de hoeken, aangebracht in 1881, staat te lezen: HIER WOONDE ANNA MARIA...

Achter de Dom, muur rechts van nr 11

Wapen Universiteit Utrecht: Afbeelding van de zon, in de kern het wapen van Utrecht; er omheen de spreuk van de...

Adelaarstraat 3

FREDERIKSHOF Het huis is door de huidige eigenaar (2020) genoemd naar het hofje met sloppen, in 1904 afgebroken voor de...

Adelaarstraat 30 – Rijn en Zon

Op de eerste gevelsteen van de Rijn en Son - nu ondergebracht bij het Centraal Museum-  zijn de namen van...

Adriaen van Ostadelaan 122

Afbeelding van een eekhoorn. In het pand was tot 2015 Stiching Co-op Pensioenfonds  (pensioenfonds van levensmiddelenbedrijf Co-op) gevestigd. Wellicht is...

Adriaen van Ostadelaan 19

Reliëf in Frans kalksteen. Afbeelding van een 'koeslachting', gemaakt door Pieter d'Hont in 1948, op de voormalige slagerij Ruys de...

Adriaen van Ostadelaan 93/hoek Ferdinand Bolstraat

Gevelsteen van de bekendste Rietveldstoel (rood-blauwe stoel) en de tekst: DE STIJL 1917-2017 De steen is gemaakt door beeldhouwer Ruud...

Agnietenstraat 1

CENTRAAL MUSEUM Boven de neogotische voormalige toegangsdeur tot het museum bevinden zich twee stenen. Op een gevelsteen met een door...

Agnietenstraat 2

Voormalig Willem Arntszhuis  (Nu dependance CENTRAAL MUSEUM) Boven de deur, op de hoek met de Lange Nieuwstraat staat op de...

Agnietenstraat 5

Fundatie van Renswoude In de as van de Lange Nieuwstraat  is, naast de toegang tot het gebouw, een marmeren gedenkplaat...

Anna Maria van Schurmanhofje, tussen Keukenstraat en Magdalenastraat (naast 22)

Een 'hofje' tussen de Magdalenastraat en Keukenstraat, dat is gewijd aan Anna Maria van Schurman  (1607-1678). Op initiatief van bewoners...

Bekkerstraat 141 – anatomiegebouw

Op het (voormalige) Anatomiegebouw van de Rijksveeartsenijschool zijn zandstenen koppen van paarden, koeien, geiten, rammen en varkens, en het wapen...

Bemuurde Weerd Oostzijde 1

Acht koppen aan de voorzijde, twee aan de rechterzijde van het pand. De meeste koppen hebben een monsterlijke/karikaturale uitdrukking. Twee...

Bemuurde Weerd W.Z. onder 4-6, aan de kade

Serie van zeven stalen silhouetten van vissen (windes) op de kademuur. De vissen zijn te zien als de Weerdsluis wordt...

Bemuurde Weerd o.z. 19

In de top van de gevel zit een gevelsteen met een afbeelding van 'vrouwe technica' / 'vrouwen industria': een vrouw...

Bemuurde Weerd w.z. 6

Gevelsteen, met de afbeelding van een touw met katrol, en de tekst: EEUWIG IN TOUW Daarboven de datum: M.CM.IIII C...

Bijlhouwerstraat 6

Rechtsonder in de gevel naast de deur bevindt zich een steen met de tekst: DEZE STEEN IS GELEGD DOOR HADASSA...

Bijlhouwerstraat 8

Rechtsonder in de gevel van het voormalig Physisch Laboratorium, naast de deur bevindt zich een stichtingssteen met de tekst: DEZE...

Biltstraat 100

Op de hoek van het pand van apotheek Koert: twee salamanders en een vijzel, met bloemmotief (kruiden?). De vijzel en...

Biltstraat 119

Het reliëf werd aangebracht (april 1989), na renovatie van het kantoorpand van het Secretariaat R.K.Kerkgenootschap (S.R.K.K.).  Het huisnummer was in...

Biltstraat 168

GILDESTEIN De buitenplaats Gildestein is rond 1680 aangelegd en ontleend haar naam aan de Gildbrug en Gildpoort, een buitenpoort aan...

Bollehofsestraat 102

Het naambord hangt boven de poort die leidt naar een binnenterrein, waar de worstelvereniging De Halter van 1954-1975 zijn clubgebouw...

Bolstraat 10

Met de tekst: DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR H.C.FRUIJTIER OUD 6 JAAR 1 MAART 1894 H.C. staat voor Hendrika Catharina...

Boothstraat 12

De monumentale hoog opgaande, hardstenen ingangspartij in Lodewijk XIV stijl van Boothstraat 12 wordt bekroond door een gebogen fronton dat...

Boothstraat 2a

. Boven de poortingang zit een steen waarop een aan een tak hangend wapenschild, met blanco schildjes staat afgebeeld. Aan...

Boothstraat 5

Op de verdieping van dit Jugendstilpand is een tegeltableau in de gevel opgenomen, dat een man met een pet voorstelt...

Boothstraat 6

Steen met de tekst: NICOLAAS BEETS WOONDE HIER VAN 4 AUGUSTUS 1854 TOT 18 MAART 1903 In de gevel van...

Boterstraat 22

Boven de ingang van het voormalige Eloyengasthuis bevindt zich een steen met de afbeelding van een vergulde gekroonde hamer, symbool...

Boterstraat 26

Linksonder in de gevel bevindt zich een gedenksteen met de tekst: ‘GEBOUWD IN 1878 DOOR REGENTEN VAN HET ELOYENGASTHUIS’. Boven...

Brandstraat/Springweg 142

In de zijgevel van het pand Springweg 142, in de Brandstraat, is in 2013 een gevelsteen aangebracht, die de Vrede...

Breedstraat 1

Boven de poort, tevens toegangsdeur, bevindt zich een steen met het jaartal 1643. De oudste gedeelten van het huis stammen...

Breedstraat 49

Het huis werd gebouwd in 1835, waaraan de stichtingssteen herinnert:GELEGD DOORJ.P. DOMPELINGOUD 7 JAAR7 JULIJ 1835Op een plank aan de...

Breedstraat 58 en70

HET HUIS MET DE KOPPEN Dit huis werd zo genoemd naar de gesneden houten koppen, die zich langs de gootlijst...

Breitnerlaan 9

Figuratieve steen met afbeelding van een vis (keramiek) Het huis is ontworpen door Gerrit Rietveld en Han Schröder in 1959,...

Brigittenstraat 1

Bronzen plaat, met in reliëf de afbeelding van de zangpedagoge, componiste en zangeres Catharina van Rennes (1858-1940) en drie leerlingen....

Brigittenstraat 14

De tekst op de slecht leesbare steen luidt: DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR J.M.F. WINTERSHOVEN OUD 13 MAANDEN 8 JULI...

Brigittenstraat 22

Op acht tegels staat de tekst: HIER WOONDEN MR. F.A.R.A. BARON VAN ITTERSUM PRESIDENT DER ARRONDISSEMENTS RECHTBANK TE UTRECHT EN...

Bruntenhof 5

Boven de gebeeldhouwde ingangspoort van de regentenkamer van het Bruntenhofje bevindt zich een steen waar vermoedelijk ooit het wapen van...

Burgemeester Norbruislaan 17

Op de poort, naar het park en huis, hangt een naamsteen, met de tekst:DAEL-WIICK (Daelwijck). De steen dateert uit begin...

Burgemeester Reigerstraat 11

Gevelstenen met de volgende teksten: Steen 1 - linksboven,  op de pui aan de kant Burg Reigerstraat: Verbreeding der Baanstraat...

Burgjeslaan 25 – 39 bis

Betonnen reliëfs van spelende kinderen,  boven de ingang van de panden 25-27 bis, 29-31 bis, 33-35 bis, 37-39 bis. De...

Buurkerkhof 12 – Buurtoren

Beeldhouwwerk boven het ingangsportaal van de Buurtoren: Boven linkerdeur: Het wereldlijk gezag: vroedschapsleden en ruiters, rondom het Utrechtse stadswapen Boven...

Choorstraat 14/achterzijde

De steen stelt het wapen van de stad Utrecht voor.

Choorstraat 18/achterzijde

Op de gevel aan de waterkant bevindt zich in de halfronde houten kuif, een afbeelding van drie (bier?)tonnen. In de...

Choorstraat 2

Dit winkelwoonhuis werd in 1896 ontworpen door architect PH.Houtzagers, in opdracht van levensverzekeringsmaatschappij Kosmos, die hier haar kantoor vestigde. Het...

Choorstraat 42

Steen met jaartal 1890 Dit winkelwoonhuis werd in 1890 gebouwd in de stijl van de Hollandse neo-renaissance

Choorstraat 6

In de gevel staat te lezen: Het:huis:van.ouds St.Maarten Fondée 1869 Rebatie 1896 In 1869 woonde in dit winkelwoonhuis een Fransman...

Clement van Maasdijkstraat 41-53

1E STEENNIEUWBOUWVAN MAASDIJKSTRAATGELEGD DOOR G.BRUIJNEVOORMALIG BESTUURSLIDVAN WONINGBOUWVERENIGINGKOMBINATIE 7714 MEI 1986 Op het woningcomplex, huisnummer 41-53, is deze steen geplaatst. De...

Croeselaan 191

 Fundatiesteen met de tekst: DE EERSTE STEENGELEGD DOORW.C. VAN DIJKOUD 4 JAARMAART 1910 Willem Cornelis van Dijk werd geboren op...

Croesestraat 110

Steen met de tekst: UTRECHTSCHE WONING MAATSCHAPPIJ 1912 Verdere informatie ontbreekt vooralsnog

Daendelsstraat

Op initiatief van buurtbewoners is op een blinde muur in de Daendelsstraat (naast nr 34) een tegeltableau, met een afbeelding...

De Lessepsstraat 2

Bovenste steen:WONINGBOUWVEREENIGING ZUILEN OPGERICHT TE AMSTERDAM, 6 MEI 1913 TER HERINNERING DOOR DE LEDEN AAN HET BESTUUR OPGEDRAGENHET BESTUUR A.OORTHUYS...

Dinkelstraat/zijmuur Waalstraat 124

Keramische tegels met afbeeldingen van stadsgezichten in Utrecht, en de tekst: OP 5 OKTOBER 1982 HEEFT HARE MAJESTEIT DE KONINGIN...

Doelenstraat 12/46 – Doelenhuis

Op deze plek werd tussen 1615 en 1620 een tuchthuis gebouwd voor daklozen, bedelaars en vagebonden, op het terrein van...

Domplein – Domtoren

In de westwand van de toren (zijde Servetstraat) bevinden zich, links van de doorgang in de onderste geleding van het...

Domplein 14

Boven de ingang bevindt zich een reliëf dat Sint Maarten te paard en de bedelaar voorstelt. Op een lint staat...

Domplein 29

Op het Academiegebouw zijn medaillons met reliëfportretten aangebracht. Het gebouw is een geschenk van de Utrechtse bevolking aan de universiteit...

Domplein 3

Links bevindt zich de ark van Noach met de duif, erboven in de cartouche staat het wapen van de stad...

Domplein 4

Op de voormalige school van de Hervormde Gemeente, gebouwd in 1925 door architect D.F. Slothouwer, zijn figuratieve gevelstenen met spelende...

Domstraat 50-58

In dit pand was tussen 1931 en 1936 het advocatenkantoor C. den Besten & H. Marsman gevestigd. Hendrik Marsman was...

Donkerstraat 15/19 – Zoudenbalchhuis

Huis Zoudenbalch Domkanunnik Ever Zoudenbalch liet hier in 1467 zijn monumentale woonhuis (van Naamse steen) bouwen, waarvoor zeven oudere huizen...

Drift 15

Aan de gevel is een gedenksteen met de (slecht leesbare) tekst: GETOGEN NAAR DE DOM IS GERARD BARTEL BROM JAN...

Drift 17

Aan de gevel is een steen aangebracht met de tekst: ‘ANNO IN INTEGRUM RESTITUTA 1900’ (geheel in de vorige toestand...

Drift 25

Op de kroonlijst van de in hardsteen opgetrokken gevel, naar ontwerp van Jan Verkerk uit 1752, bevindt zich een kuifstuk...

Drift 9/hoek Nobelstraat 2a

In 1903-1905 werd dit pand gebouwd als nieuw hoofdkantoor van Rooms-katholieke Levensverzekeringsmaatschappij Piëtas, naar ontwerp van de architect J.A. van...

Driftbrug

Tekst (zuidzijde): Op de boog: 1907Aan de linkerzijde: DRIFTBRUG Aan de zuidzijde, linksonder: reliëf van de Plompetoren De gevelsteen is...

Eligenhof 15-25

Aan de achterzijde van het pand aan de Oudegracht 354, zijn drie fundatiestenen aangebracht. Van links naar rechts 1870 GEBOUWD...

Emmalaan 13

Een Jugendstil gevelsteen, met de tekst: In memoriam Simeon Petrus ten Holt Directeur der Utrechtsche Levensverzekerings Maatschappij Overleden 21 Januari...

Emmalaan 19

Afbeelding van een pauw. Geschiedenis bouw huizenblok Eind 1900 bood jonkheer Ram de gemeente zijn landgoed Het Hoogeland  (8 ha)...

Emmalaan 5

Jugendstil gevelsteen met de tekst: Gedenksteen ter herinnering aan de stichting dezer woonhui zen door de Utr.sche Levensverzeke ring Maatschappij...

F.C.Dondersstraat 18

Keramische reliëf-steen, met afbeelding van een tandarts. Op dit adres woonde de tandarts, J.M.B.Maarschalkerweerd. Zijn vader woonde op nr 19....

F.C.Dondersstraat 19

Keramische reliëfsteen, met afbeelding van een fotograaf in zijn atelier. Op dit adres woonde N.J.Maarschalkerweerd. Hij won de seizoensprijs van...

Fockstraat 7/9

De tekst van de steen luidt: de eerste steen GELEGD DOOR P.A.J. FOCK OUD 10 MAANDEN DEN. 5 JULIJ. 1843...

Gansstraat 164

Gedenkplaat met de tekst: GEDURENDE DE BEZETTINGSJAREN 1940-1945 VERBLEVEN IN DIT GEBOUW - TOEN KERKER VAN DE BEZETTER - HONDERDEN...

Gansstraat 55

ANNO Dni 1904 DEZE SCHOOL IS GESTICHT TOT EER VAN GOD GESTELD ONDER BESCHERMING VAN St LUDGERUS DOOR HET KERKBESTUUR...

Ganzenmarkt – wed

Gebeeldhouwd reliëf van de stadskraan, met de tekst: STADSKRAAN ANNO .1402 S.d.J. 1999 De gevelsteen is geplaatst in het wed...

Geertebolwerk 19

Boven de plint zit een klein steentje, met de tekst: C:A:VAN HEYST ANNO 1818 Deze zeventiende-eeuwse woning behoorde bij enkele...

Geertebrug – op de hoogte van Oudegracht 323

Aan weerszijden van de brug  (in de brugpijlers) zijn twee beelden, gerelateerd aan de heilige Geertruida van Nijvel (Sinte Geerte),...

Geertekerkhof 10

De tekst luidt: DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR PIETER JOHANNES DE GROOT OUD 15 jaar 1879 In 1878 diende J....

Geertekerkhof 17

Steen er herinnering aan Willem Barnard, met de tekst: Op iedere boom Schrijf ik ja Maar nee Op de blaren...

Geertestraat 8

Boven de voormalige ingang van het huis ‘DE STER’, zit een gevelsteen met de afbeelding van een roodgeschilderde ster en...

Goedestraat 24

Tekst: EERSTE STEEN GELEGDJHR H.J.M.VAN ASCHVAN WIJCKOUD 6 JAAR18 15/6 54 De steen is te vinden boven de poort naar...

Hamburgerstraat 13

Op het in 1926 gebouwde gemeentecentrum van de Evangelisch-Lutherse Kerk is een tegeltableau aangebracht waarop een zwaan met gespreide vleugels...

Hamburgerstraat 29

Huisnaam HET ROEIHUIS, gevelteken: een RIEM (roeispaan) In de jaren 1983-1987 woonden in dit huis studenten/wedstrijdroeiers bij Triton: Johan Leutscher,...

Hamburgerstraat 3

Boven in de klokgevel zit een steen met het jaartal 1730. In dit jaar werd de houten middeleeuwse gevel vervangen...

Hamburgerstraat 30, voorplein

Met de tekst: KANTONGERECHT met daaronder het Nederlandse wapen in steen, met de tekst JE MAINTIENDRAI

Hamburgerstraat 38

Op de verdieping staat op een rechthoekige gedenksteen met gerolde korte zijden: HIER WERD GEBOREN ALPHONS ARIËNS 26-4 PRIESTER 1860...

Hamburgerstraat 9

Aan de voorgevel van de Evangelisch-Lutherse Kerk staat ‘AO MDCCXLV’ (1745).  De Lutherse kerk was van oorsprong de kapel bij...

Haverstraat 26

Op de puibalk staat het jaartal 1644 In 1644 werd dit huis tijdens een straatverbreding gebouwd. Bij de renovatie in...

Haverstraat 27

In de plint staat de slecht leesbare tekst: DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR J.J. EN A.J. KOMPER 2 sept. 1903

Haverstraat 39

Tussen de segmentbogen bevinden zich twee steentjes die een mannen- en een vrouwenkop voorstellen. Wie het betreffen is (voorsalsnog) niet...

Herenstraat 17

Mozaïek met afbeelding van een bord met vis, worteltjes en aardappelen(?). Het mozaïek verwijst naar de tijd dat hier de...

Herenstraat 25

Poort, met jaartal 1660 CIƆ.IƆC.LX en het wapen van Utrecht De classicistische, zandstenen poort geeft toegang tot een 17e eeuws...

Herenstraat 27-31 – poortje

Steen met jaartal op renaissance poortje: 1623 Met in de boog een kop van een monster(duivel?). Het poortje leidde vroeger...

Herenstraat 33

De vier schilderingen met bloemmotieven en 'medaillons' met afbeeldingen boven de ramen, zijn in 1930 aangebracht door verffabrikant Stel. De...

Heycopplein 3

Tekst:HERINNERINGAAN DE INGEBRUIKNAME VANDIT GEBOUW EN TERREINENDOOR DE VEILINGVEREENIGING"UTRECHT EN OMSTREKEN"3 OCTOBER 1928BESTUURSLEDENB.BOERSP. v.d. VLISTH.G.HOLLC.R.JANSENB.B.JONGERIUSJ.KOOTC.SPIJKERA.P.PATTIST, DIRECTEUR Een gevelsteen is geplaatst...

Hobbemastraat 3

Aan de gevel van het huizencomplex Jan van Scorelstraat, Hobbemastraat, Paulus Potterstraat zijn verschillende (herhalende) gevelstenen geplaatst, ontworpen door Hildo...

Hobbemastraat 5-27

Figuratieve gevelstenen Aan de gevel van het huizencomplex Jan van Scorelstraat, Hobbemastraat, Paulus Potterstraat zijn verschillende (herhalende) gevelstenen geplaatst, ontworpen...

Homeruslaan 40

Op het voormalig Utrechts Stedelijk Gymnasium zijn de volgende geveltekens te vinden: 1. Fundatiesteen steen, naast de ingang. [caption id="attachment_4826"...

Hoogt 2

Op het bakstenen Renaissancepoortje, met zandstenen blokken, staat ‘1642’. Dit dwarse hoekhuis stamt uit 1644. Het poortje werd tijdens de...

Hoogt 4

De houten gevelversiering van het hangkamertje stelt vermoedelijk koning David voor. De herkomst is onbekend. Het verhaal gaat dat het...

Israëlslaan 17 – hoek Tamboersdijk

Afbeelding van twee mannen die een druiventros dragen. Afbeelding van 'de verspieders van het beloofde land' (Oude Testament, Numeri 13...

Israëlslaan 9

Voorgevel: Man met fakkel/vuur en vier vrouwen met schalen in hun hand. Rechts een hond. Zijgevel: Mercurius, de god van...

Jacobijnenstraat 16

Een frontaal gerichte, zwevende engel in een los gewaad draagt twee blanco wapenschildjes. Waarschijnlijk waren de wapens er indertijd op...

Jacobskerkhof 4

Gevelsteen ‘Huidenhandelaren’ Afbeelding van twee mannen die met 'handjeklap' een huid verhandelen. Het gaat waarschijnlijk om een koeienhuid; dit vanwege...

Jacobskerkhof 41

Een mannetje met een grote voet. Aan de gevel van de huizen aan de Rozenstraat. Onder het beeldje staat de...

Jacobskerkhof t.o. Jacobskerk

Aangebracht bij het 200-jarig bestaan van Wijk C, met plattegrond Wijk C en wapen van Utrecht. En met de tekst:...

Jan van Scorelstraat 76-124, 83-119

Aan de gevels van het huizencomplex Jan van Scorelstraat, Hobbemastraat, Paulus Potterstraat zijn verschillende (herhalende) gevelstenen geplaatst, ontworpen door Hildo...

Janskerkhof 10

In de top van het gebouw zijn twee wapens te zien: links het stadswapen van Utrecht, rechts een wapen met...

Janskerkhof 12

In het halfronde fronton van het huis, dat geflankeerd wordt door twee liggende vrouwenfiguren, bevinden zich de wapens van de...

Janskerkhof 14

Op de gevel zijn de volgende geveltekens aangebracht: - Een gedenkteken met daarop de sierletter 'PHRM', geplaatst op de zuidgevel,...

Janskerkhof 25

Het Senaatsteken van het Utrechts Studenten Corps (USC), een naakt knaapje reikt een beker aan een gehelmde Minerva met schild...

Janskerkhof 26

De sluitsteen boven de ingangsdeur van de Janskerk staat een afbeelding van een lam met vaandel:  een rooms katholieke voorstelling...

Janskerkhof 3

Boven de classicistische ingang (1643) van de Statenzaal van de voormalige Statenkamer, staat het provinciewapen afgebeeld. In dit vroegere Minrebroederklooster...

Janskerkhof 30

Aan de voormalige hoofdwacht van de schutterij (aan de westkant van de Janskerk) bevindt zich een uit 1660 daterend gekleurd...

Janskerkhof 4a

Boven de ingang van het voormalig Stedelijk Gymnasium staat ‘1880’. Op de gevel wordt links ‘ANNO 1884’ vermeld.

Jansveld 11

GOUDEN RYDER Op het fries van het pand staat de beeldzijde van een gouden muntstuk afgebeeld, met de huisnaam op...

Jansveld 24a

De achterzijde van Het Grote  Vleeshuis (de voorzijde is aan de Voorstraat 19). Het pand ligt tussen Jansveld 24 en...

Jansveld 41

Gevelsteen met drie roskammen en de datum ‘1741.28.FEB.’. Het huis vormde tot 1735 een eenheid met Jansveld 43. waar vanaf...

Jansveld 43

Op de steen staat een wapenschild dat aan een tak hangt, met de afbeelding van drie roskammen en het jaartal...

Jansveld 6-16

MARGARETENHOF 1361 Een steentje met de naam en ‘1361’ herinnert aan het stichtingsjaar van dit hofje, dat een van de...

Joke Smitplein 84-96

Herdenkingssteen voor Joke Smit, feministe Portret en de tekst:JOKE SMIT UTRECHT 1933 - AMSTERDAM 1981INSPIREREND FEMINISTE Joke Smit werd in...

Justus van Effenstraat 2

Fundatiesteen met de tekst: U.C.B.''SAMENWERKING''EERSTE STEEN GESTELD27 JULI 1903 Huizen gebouwd door de Utrechtsche Christelijke Besturenbond (U.C.B.), Vakcentrale van Chr....

Jutfaseweg 7

Rood kruis Het pand is van oorsprong een ziekenhuis ('Amaliastichting'). Het werd  in 1873 in opdracht van het Rode Kruis...

Kalverstraat 5 bis a

Een steen met een staande naar rechts gewende os en met het onderschrift: ‘INDE VETTEN OS’ zit in een moderne...

Kalverstraat 9 bis a

Onder in de gevel zit een fundatiesteen met de tekst: EERSTE STEEN GELEGD DOOR WIMMY UYTEWAAL OUD 5 JAAR 18...

Kanaalweg 91

COÖPERATIEVE STICHTSCHE OLIE- EN LIJNKOEKENFABRIEK ANNO 1908 De Coöperatieve Stichtsche Olie- en Lijnkoekenfabriek (SOL) werd gebouwd door de Stichtse Boerenbond....

Keistraat 9 – in de tuin achterzijde (Kromme Nieuwegracht)

Plaquette met portret van Alphons Ariëns In het pand is het het Instituut Ariëns gevestigd, het opleidingscentrum van het aartsbisdom...

Kerkstraat 41-73

Speyart van Woerden's Hofje Steen met het familiewapen van Speyart van Woerden. Het wapen en het jaartal 1876 is ook...

Keukenstraat 32 (aan de zijmuur)

STADSVERNIEUWINGNIEUWEGRACHT - OOSTMCMLXXXVIWBV KOMBINATIE '77 Op 7 januari 1987 onthulde Mevrouw M.M. Andriessen-Brockman, wethouder voor Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing, in de...

Kintgenshaven 1A

W. VAN RIJN 18  24/2 62 W.(A) van Rijn was van 1839-1868 eigenaar van de bakkerij aan de Schoutenstraat 21/hoek...

Kleine Geertekerkhof 6

Boven de ingang staat: SCHOOL NO 1 DER NEDERHERV:GEMEENTE Dit was eens een Bewaar- en Lagere school, ook bekend als...

Kleine Slachtstraat 1

Te zien is een berg, en een lint met de tekst: ‘DIT IS INDE GULDE BERG’, en het jaartal 1558....

Koningsbergerstraat 2

Naast de toegang naar het (toentertijd) Dr F.H. de Bruijne-lyceum staan twee bronzen beelden: links meisje met schooltas, rechts jongen...

Koningslaan 93

Gevelsteen met de afbeelding van twee pagina's in een boek, met een geneeskundig recept. De linkerpagina toont een slang die...

Korte Hamstraat 1

In de muur op het terrein tussen de Willemstraat/Waterstraat/Varkenmarkt, tegenover Korte Hamstraat 1, zijn vijf tekens van de dierenriem gemetseld....

Korte Jansstraat 23

Het gevelbeeld van Aurora, godin van de dageraad, stamt uit 1904. In die tijd was in dit pand een bloemenwinkel...

Korte Minrebroederstraat 7

Gevelsteen met een afbeelding van een zgn 'konijnenberg' en de tekst:D’KNYNEBERCH De steen werd, in zeer slechte staat, gevonden in...

Korte Nieuwstraat 101

Gevelsteen met de tekst:1 FEB 1897SCHOOL22 FEB 1990ALS CENTRAALWONEN In 1897 werd op deze plek een openbare lagere school gebouwd:...

Korte Nieuwstraat 14

Het reliëf (steensoort travertin) toont drie mannen: - in het midden een gewonde of uitgeputte man; - links staat een...

Korte Nieuwstraat 19-23

Ter gelegenheid van de in april 1984 voltooide nieuwbouw en verbreding van de straat, werd een gevelsteen geplaatst, vervaardigd door...

Kromme Nieuwegracht 15

CAMERA OBSCURA Dit huis was het geboortehuis, en later het woonhuis en de fotostudio van de fotograaf Frans Ferdinand van...

Kromme Nieuwegracht 3

Plaquette met de tekst: IK VRAAG NIET OM VRIJHEID VAN DENKEN. DIE HEB IK. SCHREEF: BELLE VAN ZUYLEN IN 1794...

Kromme Nieuwegracht 34

St.GREGORIUSSCHOOL Ao Di MCMIX Beeld van St Gregorius, De St. Gregoriusschool werd op 13 augustus 1873 opgericht voor armlastige kinderen...

Kromme Nieuwegracht 43

DE TRUTTIGE TUYL Monogram met de letters SBBS Het oudste deel van het huis is een restant van een 15de-eeuws...

Kromme Nieuwegracht 49 – Paushuize

Het pand staat bekend onder de naam Paushuize. Adriaan Florisz. Boeyens werd in 1459 in Utrecht geboren. In 1552 werd...

Kromme Nieuwegracht 74 – 80

Brandwaarborg Maatschappij ‘Tiel-Utrecht’. Ter weerszijden van de midden-risaliet zijn, met loofwerk omgeven houten borden, in de zeventiende-eeuwse gevel aangebracht met...

Kromme Nieuwegracht 94 – Het Kasteel van Bueren

Afgebeeld wordt een kasteel met vier torens. Op de banderol staat: ‘HET. KASSTEEL. VAN. BUEREN’. In 1602 stond het dubbele...

La Croixstraat 21-23

Gevelsteen met de tekst: WONINGBOUW VEREENIGING "ZUILEN" DE EERSTE STEEN VOOR DIT TWEEDE COMPLEX ARBEIDERSWONINGEN IS GELEGD DOOR DEN HEER...

Laan van Engelswier 1 – 11 bis A

Betonnen reliëfs van spelende kinderen, boven de ingang van 11 panden: van 1-1bisA tot en met 11 - 11bisA ....

Lange Elisabethstraat 15

Boven de etalage van deze voormalige slagerij bevindt zich een gekleurd tegeltableau met links de afbeelding van een koeienkop en...

Lange Elisabethstraat 6

Boven de rijk gedecoreerde vensters staat: DE HOOP De huisnaam is in 2017 in zwart en goud opgeschilderd, evenals de...

Lange Hagelstraat 42

Gevelsteen met afbeelding van een kat Aan het begin van de Vleutenseweg, rechts van de huidige toegang tot de Daalsetunnel...

Lange Koestraat 15

Tot 1868 bevond zich op het adres Lange Koestraat 5 een gevelsteen met de titel: ‘INDE VERGULDE DUBBELE KANDELAER’. Deze...

Lange Lauwerstraat 32

Gevelsteen met 'bunbun': een konijn als wulpse vrouw.Met 'ondertekening' Bunbun030 en het jaartal 2020 Bunbun is een Nederlandse strip van...

Lange Nieuwstraat 119

Aan de zijgevel van dit Willem Arntsz Huis treft u enkele geveltekens aan. In de topgevels links en rechts zijn...

Lange Nieuwstraat 120 – Beyerskameren

Beyerskameren Boven het poortje dat nummer 120 draagt, bevindt zich een gedecoreerde stichtingssteen met de tekst: D.O.M. DEN ARMEN GETROUW...

Lange Nieuwstraat 18

De gedenksteen draagt de tekst: 1679 F.B.S. R. 1880 R. 1976 Bellamy-huis De steen is in 1976, na de laatste...

Lange Nieuwstraat 34

Boven in de gevel bevindt zich de kop van een os. Op de puibalk staat geschilderd: ‘1432 DE KLEINE VLEESCHHAL’....

Lange Nieuwstraat 43

De pui uit 1867, met witte leeuwenkop, is geplaatst door vloerbedekkingszaak van W.A. Muijsert. De leeuwenkop hangt daar  waarschijnlijk omdat...

Lange Nieuwstraat 61

Boven het poortje, naast nummer 61, bevindt zich een gekleurde gevelsteen met de afbeelding van een koeienpoot en de tekst...

Lange Smeestraat 40

Boven de deur staat ‘BARTHOLOMAEI GASTHUIS’. Het pand heeft vier jaartalstenen met respectievelijk op iedere steen de tekst: VERBOUWD, 2011,...

Lange Smeestraat 49

DE SMIDSHAMER Boven de pilasters bevinden zich drie stenen: twee jaartalstenen met resp. ÁNNO’ en ‘1647’ en in het midden...

Lauwerecht 179 – Schermerhornstraat 2

Gevelsteen in de muur naast Lauwerecht 179/Schermerhornstraat 2. De steen is in China gemaakt, in opdracht van steenhouwerij Jongerius, betaald...

Lauwerecht 29 – 31

Fundatiesteen tussen de woningen nr 29 en 31, met de tekst: DE EERST STEEN GELEGDDOOR C.J. KELFKENSOUD 20 JAAR25 AUGUSTUS...

Lauwerecht 42

Naast de deur zijn links en rechts twee reliëfs aangebracht, met afbeeldingen van een kolenmijn. In dit pand zat vroeger...

Lauwerecht 59

Opschrift voormalige christelijke bewaarschool BEWAARSCHOOL EVANGELIZATIE IK BEN DE GOEDE HERDER JEZUS CHRISTUS Verdere informatie ontbreekt nog. Collectie HUA

Leidseweg 104-110

DE UITKIJK 1898 Het complex Leidseweg 104-110 werd gebouwd in 1898. Op de toren op nummer 110 staat de naam...

Leidseweg 90 – hoek Muntkade

De oude Koninklijke Nederlandse Munt ('s Rijks Munt), vol geveltekens met betrekking tot geld. In 1911 verhuisde 's Rijks Munt...

Lichte Gaard 2

DE WITTE AREND De steen met de frontaal geplaatste, naar links kijkende vogel, herinnert aan een vroeger hier gevestigde herberg....

Lichte Gaard 3

HET CRAENTGEN In de top zit een gevelsteen met een tapkraan van een bier- of wijnvat in cartouche, omgeven door...

Lijnmarkt 10-12

Twee afbeelding op beschilderde 'sectietegels': 1. 'De Zwarte Ruiter' en 2. Het stadswapen -met de 'stadsengel'- van Maastricht . Huisnaam:...

Lijnmarkt 23

Op de kroonlijst van de winkelpui staat boven de pilasters W.E. en 64 in houten letters en cijfers. Dit geeft...

Lijnmarkt 25

De winkelpui met kariatiden dateert uit 1878. In dat jaar werd dit middeleeuwse huis grondig verbouwd.

Lijnmarkt 35

DE WITTE OLIFANT Onder de naar links lopende olifant staat het bouwjaar: ‘AO 1736’. De huisnaam ‘DEN OLYFANT’ stamt uit...

Lijnmarkt 37A

IN DIE VERGVLDE MAEN Op deze gekleurde gevelsteen prijken de volle maan, omgeven door vier sterren, en eronder de huisnaam....

Lijnmarkt 48

Magazijn DE VLIJT Op de verdieping staat het opschrift: ‘GAREN DE VLIJT BAND’. Op de hardstenen onderpui staat tweemaal ‘DE...

Lijnmarkt 50

IN DE GEKROONDE TROFFEL Op de steen staat een rechterhand die uit een wolk komt en een troffel vasthoudt. Erboven...

Loeff Berchmakerstraat 4

Op deze gekleurde steen staan een imposante koningskroon, het jaartal 1722 en het opschrift: ‘D’KROON VAN VRANCKRIJCK’. Aan deze zijde...

Loeff Berchmakerstraat 40

Onder in de gevel zit een steen met de tekst: DE COMMISSIE OPGERICHT XI DECEMBER 1879 HEEFT DIT HUIS AANGEKOCHT...

Lucasbolwerk 1

Aan de gevel van het voormalig café FLORA is in de Nobelstraat-zijde is een gekleurd tableau aangebracht,  waarop Flora -de...

Lucasbolwerk 24

1. Opzichzelfstaand beeld aan de voorgevel van de Stadsschouwburg (1941) Het is een muze-achtige figuur -ruim twee meter hoog, in...

Luit Blomstraat 67

TEKST:GEEN HOGE HUUR IN ZWARE TIJDDANKZIJ D'HULP VAN DE OVERHEID19 EN 39 De Vereniging op Gereformeerde Grondslag ‘Rehoboth’ –ter bevordering...

Maliebaan 15

1901 - 02 Tegeltableaus met gestyleerde florale voorstellingen (Jugendstil), geproduceerd in de fabriek De Porceleyne Fles Het pand is gebouwd...

Maliebaan 16

1897 Tegeltableaus met gestyleerde florale voorstellingen (Jugendstil), geproduceerd in de faience- en tegelfabriek Holland, in Utrecht. De architect S.J.de Rooy...

Maliebaan 23

BAANZIGT Naam, boven de poort tussen Maliebaan 23 en 21. De naam Baanzigt (Baanzicht) komt van het buitenverblijf (‘met Heerenhuizing,...

Maliebaan 40

Gevelteken, gebaseerd op het wapen van aartsbisschop/kardinaal Willem Jacobus (Wim) Eijk, met de volgende heraldische beschrijving: ‘Rood met een oversnijdend...

Maliebaan 42

Fentener van Vlissingenhuis Het huis is vernoemd naar de tweede eigenaar, de heer F.H. Fentener van Vlissingen Sr. Fries met...

Maliebaan 55

Fundatiesteen (in portiek) 4 juli 1904 Willem Leydenroth van Boekhoven Heeft den eersten steen gelegd Willem Leydenroth was een neef...

Maliebaan 62

Afbeelding van een zwaan, met de tekst: INDE SWAEN. De gevelsteen is (2023?) goud geschilderd. Vooralsnog niet meer over bekend.

Maliebaan 70a

Aan de gevel is het symbool van de Vrijmetselarij aangebracht: een geopende passer ligt op een winkelhaak, met één poot...

Maliebaan 80

Tegeltableaus Het teksttableau bevat de tekst: "Verleen Heer dezen huize vrede dat nimmer 't kwade er binnen trede" Het bovenste...

Maliebaan 81

Steen 1: A.N.W.B. TOERISTENBOND 1883-1933 1 JULI HIER OPGERICHT Steen 2: TER HERINNERING|AAN HET 100-JARIG BESTAAN VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE...

Maliebaan 89

ORANJELUST Oranjelust is gebouwd in 1826 als buitenplaats, en huisvestte een bomen- en bloemkwekerij. Rond 1875 werd het pand verbouwd;...

Maliesingel 2

Gedenksteen met de tekst:22 NOV 1944 JHR IR C. VAN HOLTHE – IR A.F. KRIKKES. POSTMA – MR DR A....

Maliesingel 24

OP GOEDE AERDE De naam van de villa ‘Op Goede Aerde’ is volgens overlevering ontstaan begin twintigste eeuw. Het verhaal...

Maliesingel 27a

RUSTENBURCH Het pand werd rond 1860 als woonhuis gebouwd. De naam op de gevel komt zeer waarschijnlijk van een herberg...

Maliesingel 28

ROZENHOF De Rozenhof werd in 1862 gebouwd in neoclassicistische stijl. De naam, uitgesneden in het houtwerk boven de voordeur, verwees...

Maliesingel 28a

Het tegeltableau toont het landschap ter plaatse,  in 1697. Daaronder de tekst HET MALIEHUIS, en bovenin het jaartal 1697. Het...

Manenburg 2

In een gevelsteen, boven de deur van het woonhuis, zijn een beeldhouwer en een schilderes afgebeeld . Aan de muur...

Marconistraat 1

Reliëf van huizen, en de tekst: BOUWVEREENIGING1915 - ZUILEN - 1917 Met de komst van Werkspoor en Demka naar Zuilen,...

Marconistraat 2

Tekst: DENKT . ALEER . GIJDOENDE . ZIJTEN . DOENDE .DENKT . DAN . NOG Het is een 'kleengedicht' van...

Mariahoek 11

Mariëngaard Boven de deur staat een beeldje van Maria met kind. Naast de deur een kruis. Op de plek van...

Mariahoek 12

Boven de deur staat: 'T KLOPJE Het herinnert aan de vroegere bewoonsters. Klopjes waren ongehuwde rooms-katholieke vrouwen, die in gemeenschappen...

Mariahoek 16 en 17

Boven de deur staat in gouden letters: ORC WEESHUIS Rechts staat in gouden letters uitgehouwen: OUDE R.K. AALMOEZENIERSKAMER Het oudste...

Mariahoek 3 en 4

ANNO 1910 MARIEN WEERD ANNO 1910 MARIEN HOF Dit dubbele woonhuis werd in 1910 gebouwd op het terrein waar voorheen...

Mariaplaats 11

In 1873 werd dit pand gebouwd voor stalhouderij Meijer. In 1883 kwam hier het koetshuis van W. van der Lee,...

Mariaplaats 17

In 1989 werd de gevelkop links in de gevel, voorstellende Floris de Zwarte, onthuld. Dit gefantaseerde hoofd (er bestaan geen...

Mariaplaats 23

Kunstwerk van glas en keramiek, gemaakt door Joop van den Broek in 1963

Mariaplaats 27

Boven de deur staat in letters ‘K & W’. Rechts op de hoek is in de plint een fundatiesteen geplaatst...

Mariaplaats 28

Voormalig ziekenhuis Sint Johannes de Deo; heden ten dage Conservatorium Boven de ingang bevinden zich twee neogotische gevelbeelden van de...

Mariaplaats 45

Twee dwarsgebouwde huizen werden in 1642 achter een doorlopende pilastergevel gebouwd. Op de architraaf staat: ’16.43’. De kap van Mariaplaats...

Mariastraat 13-15

De steen met de tekst: UTRECHTS MONUMENTENFONDS 1943-1993. De steen is aangebracht op een van de kleine 'kamerwoningen' voor de...

Mariastraat 3

Op de gevelsteen ziet men een poort, met doorzicht op een laan en een gevel die lijkt op die van...

Mariastraat 49/hoek Mariaplaats

Het gevelbeeld stelt Hendrik IV (1050-1106) voor, keizer van het Duitse Rijk en stichter van de Mariakerk. Het cementen beeld...

Minrebroederstraat 14

PHARMOCOLOGISCH INSTITUUT 1896 Universiteitsgebouw in neo-renaissance stijl

Minstraat 27-65

In de Minstraat werd in 1901-1902 een rijtje vrijwoningen (vrij van huur) gebouwd, door drie zeer oude liefdadigheidsinstellingen: Leeuwenberchgasthuis, het...

Molenstraat

o utrecht, droef dorp, twee keer ademen en al je ramen zijn beslagen Gedicht van Riccardo Alberelli Mieka Vroom kreeg...

Moreelsepark 1 – HGB I

HGB (Hoofdadministratiegebouw) I werd 1871 gebouwd als hoofdkantoor van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, de voorloper van de Nederlandse...

Moreelsepark 2 – HGB II – Tulpenburg

HGB II (Hoofdadministratiegebouw II) werd in 1894, in neorenaissance-stijl, gebouwd voor de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, de voorloper van...

Moreelsepark 3 – HGB III -De Inktpot

Op het dak, onder de toren, staat een UFO-vormige sculptuur, ontworpen door Marc Ruygrok. Het heeft een diameter van 12...

Mozartlaan 1

Tekst:DEZE STEEN IS GELEGD DOORG.C.B. VAN DIJKWETHOUDER VAN OPENBARE WERKENUTRECHT 9-1923 Met kleine steen óp de gevelsteenBUITEN THUIS Van Dijk...

Museumlaan 2

HET HOOGELAND Het huis is genoemd naar het gebied waarop het in 1825 is gebouwd: Een gebied dat lag tussen...

Museumlaan 7

Nieuw Beresteyn De naam is zeer waarschijnlijk ontleend aan het landgoed Beresteijn in Voorschoten. Het huis Nieuw Beresteijn werd namelijk...

Nachtegaalstraat 37

CLARA MEIJER-WICHMANN 1885-1922 VERDEDIGSTER DER MENSELIJKHEID De steen werd geplaatst ter herinnering aan haar 100ste geboortedag, op 16 oktober 1985....

Neude 1/hoek Kintgenshaven

Op de gevelsteen ziet u -te midden van huizen en bomen- een bootje met kind en poes, dobberend op de...

Neude 38

Figuratieve gevelsteen/huisnaam/tekststenen Afbeelding van een klimmende zwarte leeuw, met de tekst: I’DE SVART’ LEEv De naam komt in vele varianten...

Neude 39

In een cartouche, boven in de gevel, staat vermeld: T' GLIND ANNO, 1747. Een ‘glindt’ is een houten hekwerk of...

Neude 5

Gevelsteen met de afbeelding van een staande leeuw, en een wapenbord met de letter JPW. Tekst: ANNO ICK WAECK 1797...

Nicolaasdwarsstraat 1 – Werkhuys Van de Poll

Werkhuys Van de Poll Boven de renaissancetoegangspoort zijn twee stenen aangebracht. Op de onderste, rechthoekige plaat staat te lezen: MR....

Nicolaasdwarsstraat 2/12 – Gronsveltkameren

In de gevel bevinden zich boven elkaar twee stenen. De bovenste is de oudste en toont ons het met fraai...

Nicolaaskerkhof 8

Steen met de tekst: DE VROOMHEID, DE SCHOONHEID, DE JEUGD, DE DOOD, DE WAANZIN EN DE OUDERDOM TROFFEN HIER TE...

Nicolaasweg 191

Drie bladeren; aan een 'steel', die de Minstroom voorstelt. Volgens de huidige bewoner (2020) hebben de vorige bewoners de steen...

Nieuwe Kamp 11

Aan het schoolgebouw bevindt zich een stenen plaat waarop Maria knielend in een wijngaard is afgebeeld. Daaronder staat de tekst:...

Nieuwegracht 11

Aan de gevel is een uit natuursteen gehouwen gedenksteen aangebracht, waarop te lezen valt: TER GEDACHTENIS VAN JACOB EN CORNELIA...

Nieuwegracht 137

WILHELMINA KINDER- ZIEKENHUIS In 1888 werd het ziekenhuis opgericht en in 1898 verhuisde het naar dit pand. Het werd vernoemd...

Nieuwegracht 15

Beeld van Hercules, met het hemelgewelf op zijn nek. In het begin van de twintigste eeuw stonden twee houten Atlasbeelden...

Nieuwegracht 17

Op de penant tussen de ramen werd in 1955 een steentje aangebracht met de spreuk ‘NEC ASPERA TERRENT’ (ook moeilijkheden...

Nieuwegracht 187

MIQUELHUIS Het huis werd in 1443 gebouwd door Anton Helye. Het perceel liep door tot aan de Lange Nieuwstraat. In...

Nieuwegracht 19

Aan de gevel is een bronzen gedenkplaat bevestigd met de tekst: 1 SEPTEMBER 1896-1921 A.G.H. VAN SPANJE J.M.P. HARTE D.A.P.N....

Nieuwegracht 1a

Huisnaam ‘T PARADIJS.

Nieuwegracht 20 – Huis Loenersloot

Boven de gotische poortingang van het huis LOENERSLOOT bevindt zich een zestiende-eeuwse steen met de afbeelding van een paard, waarop...

Nieuwegracht 205 – Pallaeskameren

Stichtingssteen en wapenstenen Pallaeskameren Boven de monumentale classicistische toegang van het hoofdgebouw, bevindt zich een steen die geflankeerd wordt door...

Nieuwegracht 22a

Op de met rolwerk versierde steen staan een onbekend gedeeld wapen en het bouwjaar 1609 weergegeven. Ter weerszijden zijn twee...

Nieuwegracht 24a

Op de gevel staat geschilderd: ‘VAN OUDS IN DEN ENGELENZANG’ Vooralsnog niet meer informatie bekend.

Nieuwegracht 37

Een rond wapenschild, met zes Franse lelies, met eromheen een groen geschilderde krans. Het wapen op de steen is van...

Nieuwegracht 64 en 64a

Op de kordonlijst staat: ‘QUINTIJNSGASTHUIS’.

Nieuwegracht 80 aan de Werf/hoek Keukenstraat

Lantaarnconsole met de afbeelding van het gezicht van Anna Maria van Schurman, met een stralenkrans om haar hoofd. En de...

Nieuwegracht 87

Boven het poortje, links van nr 87,  bevindt zich een steen waarop in neogotische letters te lezen staat: ‘SIONS-KAMEREN’. Dit...

Nieuwegracht 92

Op het gebouw zijn verschillende geveltekens te vinden. Herdenkingssteen naast de deur: הילד איננו [ Hebreeuws: HE  IOD  LAMED  DALET...

Nieuwegracht 98 – Evert Zoudenbalch Huis

Op een gebeeldhouwde steen staat het wapen, met helmteken,van Evert Zoudenbalch weergegeven, en de tekst: EVERAERT ZOUDENBALCH STICHTER VAN DIT...

Nieuwegracht tussen 5 en 11- Hofpoort

In het fronton van het uit 1617 daterende, in rustica, uitgevoerde poort, is het wapen van de Staten van Utrecht...

Nieuwekade 287-289

Met de tekst: DE EERSTE STEEN GELEGD VOOR HET KANTOOR VAN HET SCHIETSCHUITENVEER DOOR Mr W:R:BOER BURGEMEESTER DER STAD UTRECHT...

Nobelstraat 12

Op de top van de gevel staat een beeld van een uil Het pand is gebouwd in 1892. In 1899...

Nobelstraat 141

Boven de winkeldeur bevindt zich een in een lijst gevatte gekleurde steen, met een naar links lopende vos die een...

Nobelstraat 28-30/Lucasbolwerk 2

Op de top van de gevels zijn drie beelden van vogels aangebracht. Op de topgevel aan de zijde van het...

Nobelstraat 4

Bakstenensculptuur: adelaar met een nest jongen, omgeven door slangen. Op de gevel van wat voorheen de Incassobank was. De sculptuur...

Nolenslaan 33

Beeld van Maria met kind, bijbel in haar hand en zij vertrapt de slang onder haar voet. De slang is...

Oranjestraat 37

Tot 1821 stond achter de Oranjestraat de standerdmolen De Klaarwater, op het bolwerk de Morgenster. In een ca. 1960 gesloopt...

Oudegracht 111 – Klein Fresenburg

Klein Fresenburg maakte oorspronkelijk deel uit van het grote huis Fresenburg, maar werd na een verbouwing in 1569 door eigenaar...

Oudegracht 113

FRESENBURG De huisnaam is ontleend aan de vooraanstaande familie Frese. In 1304 zette Lambrecht Frese een aantal Utrechters in het...

Oudegracht 114

Aan de voorgevel is bij de restauratie in 1968 een steen aangebracht met de huisnaam: ‘DRAKENBORCH’ en een steen met...

Oudegracht 115

Het winkel-woonhuis werd in 1912 gebouwd als magazijn voor de firma Lips. De gevel werd opgetrokken in de stijl van...

Oudegracht 119, Klein Blankenburgh

Op de daklijst staat: ‘KLEIN BLANCKENBURCH’. Dit middeleeuwse huis kreeg in de achttiende eeuw een nieuw voorhuis. De winkelpui is...

Oudegracht 121, Groot Blankenburgh

Op de verdieping staat: ‘GROOT BLANCKENBURGH’. De naam is waarschijnlijk ontleend aan Peter van Blanckenburgh, de eigenaar van het pand...

Oudegracht 122, Koning David

 De harpspelende David is afgebeeld, zittend op een verhoging. Een dergelijke bijbelse voorstelling op een gevelsteen is zeldzaam voor de...

Oudegracht 123, Blankenburgh

Boven in de gevel staat: ‘BLANCKENBURGH’. Dit middeleeuwse huis deed dienst als zijhuis bij Oudegracht 121. Ook de werfkelder bezit...

Oudegracht 124, De drie kolven

In de klokgevel van dit pand staat een gebeeldhouwde vaas, waaronder ‘AO 1731’ staat. Dit van oorsprong veertiende-eeuwse huis werd...

Oudegracht 125, Schinckelenborgh

Boven in de gevel staat de uit 1686 daterende huisnaam: ‘SCHINCKELENBORCH’. Dit middeleeuwse huis werd in de negentiende eeuw ingrijpend...

Oudegracht 127, Proeysenburg

Boven in de gevel staat: ‘PROEYSENBURCH’. Deze naam is afgeleid van de familie Proeys, die in 1415 voorkomt als eigenaar....

Oudegracht 129 – IN KASSTEL TANTWERPEN

Op de gevelsteen is in vogelvlucht een vesting afgebeeld. Deze vesting lijkt een afbeelding van de citadel van Antwerpen te...

Oudegracht 132

  In de gevel bevinden zich twee stenen, aan twee zijden van een raam. Zij werden aangebracht ter gelegenheid van...

Oudegracht 134

  Op de daklijst is de huisnaam PUTRUWIEL aangebracht op een plank. ‘Putruwiel’ is samengesteld uit de namen van het...

Oudegracht 151

  GROENEWOUDE De huisnaam komt al in 1351 voor. Dit huis was in de middeleeuwen een blikvanger door zijn grote...

Oudegracht 153

KLEIN GROENEWOUDE Dit is een smal, diep huis, vermoedelijk een volgebouwde doorgang naar het zijhuis van het huis GROENEWOUDE, dat...

Oudegracht 157

Op de dakkapel staat: ‘ROSENDAEL’. De huisnaam is van 1603. Dit diepe middeleeuwse huis werd in de negentiende eeuw ingrijpend...

Oudegracht 158

Gevelbeelden - kariatiden De Winkel van Sinkel De vier kariatiden zijn geïnspireerd op de vrouwenbeelden van het Erechteion op de...

Oudegracht 159

Figuratieve Gevelsteen, huisnaamDe gevelsteen stelt een gouden vrouwenhoofd met wapperend haar voor en werd in 1945 vervaardigd door de Utrechtse...

Oudegracht 159

Op de daklijst staat de uit 1632 stammende huisnaam: ‘CLEYN ROSENDAEL’.

Oudegracht 167/Stadhuisbrug 5/Choorstraat 3

Gevelbeelden en Art Deco-reliëfs Oudegracht 167 - Stadhuisbrug 5 - Choorstraat 3 De neoclassisistische vleugel aan de Oudegracht 167 en...

Oudegracht 17 – Die Vergulde Craen

Figuratieve gevelsteen en huisnaam Op de daklijst staat: ‘DIE VERGULDE CRAEN’. Op de steen staan afgebeeld: drie biertonnen in een...

Oudegracht 171

De bouwgeschiedenis van dit huis genaamd 'De Oyevaer' is onderzocht door Frederike I. Kappers. Het blijkt dat de huisnaam vanaf...

Oudegracht 175

ROYESTEIN Na een restauratie in 1975 is de oude huisnaam van dit oorspronkelijk vroeg-veertiende-eeuwse hoekhuis weer aangebracht. De begane grond...

Oudegracht 18 – De Moriaan

DE MORIAAN werd in 1998 op een daklijst aangebracht. In 1589 hing hier een uithangbord met het opschrift ‘HET MORIAENSHOOFT’....

Oudegracht 193

Op de daklijst staat: ‘POTTENBERCH’. De huisnaam komt al in 1231 voor.

Oudegracht 194a en b

HET BLAUWE SCHAEP Op de granieten puibalk staat een blauw schaap afgebeeld, eronder in uitgehakte letters de oude huisnaam, die...

Oudegracht 198

Huisnaam Op de daklijst werd in 1990 het opschrift ‘de Stad Bordeaux’ aangebracht. De naam komt in de archieven (Transporten...

Oudegracht 2, zijgevel

Naast de deur 1e Achterstraat 1A - op de zijmuur van Oudegracht nr 2 -   is een gevelsteen aangebracht,...

Oudegracht 203

Dit winkelwoonhuis werd in 1897 gebouwd door architect W.J. Vogelpoel. Het vertoont elementen van de Franse Lodewijkstijlen en de renaissance....

Oudegracht 211

Op de daklijst staat: ‘HET SPYEGEL’. Dit huisnummer droeg achtereenvolgens de huisnamen ‘HET SPIEGEL’, ‘HET KLEYN SPIEGEL’, ‘HET GROOT SPIEGEL’...

Oudegracht 213

Deze gevelsteen werd vervaardigd door Wim van Tol en is in 1995 aangebracht. Hij verwijst naar de vroegere functie van...

Oudegracht 216

Op de daklijst staat de huisnaam: HUIZE DE BEL. Het huis ‘DE GECROONDE BELL’ dateert uit 1631. In de werfmuur...

Oudegracht 219

Op de daklijst staat: ‘DEN OUDEN PUTH’. In een charter uit 1345 in het Utrechts archief wordt dit pand al...

Oudegracht 226 De Vijgeton

DE VIJGETON Vaak is deze naam een gevelteken voor grutters of kruideniers. Of dat hier ook het geval is, moeten...

Oudegracht 227

De kroon werd veel als huisnaam gebruikt. Om het ene huis van het andere te onderscheiden gebruikte men namen als...

Oudegracht 231

DE WAN Dit van oorsprong middeleeuwse huis kreeg in de 17de eeuw een nieuwe gevel. Op de gevelsteen staat een...

Oudegracht 233

IN DE WITTE ROOS Replica uit 1992 door Koos Boomstra en Tsjerk Holtrop naar de originele gevelsteen, die zich in...

Oudegracht 235

IN DE BLAVWE HEN (In de blauwe hen) Onder de kip staat de huisnaam. Die naam wordt al in 16e...

Oudegracht 237

Gevelbeeld Op de deur bevindt zich een gekleurde replica van een gevelbeeldje uit 1622 van een zakkendrager, in 1990 vervaardigd...

Oudegracht 238

Op de daklijst staat: ‘DE MEERMIN’. De gekleurde gevelsteen, van Frans kalksteen, stelt een zich spiegelende zeemeermin voor, met een...

Oudegracht 242 – DE DRI KALCKDRAGERS

De gevelsteen De Dri Kalckdragers in de gevel van Oudegracht 242 verwijst naar de vroegere bestemming van dit pand. Kalk...

Oudegracht 245

1491 en 1839 Tussen 1248 en 1267 werd hier een Regulierenklooster gesticht. Na de reformatie, in 1582, werd het klooster...

Oudegracht 249

DE WITTE LEEU Op de gevelsteen staat een naar links lopende leeuw afgebeeld. Deze huisnaam komt in 1650 voor het...

Oudegracht 253

DE SPYKERBOOR Op de gevelsteen is een spijkerboor afgebeeld. Het opschrift luidt: ‘ANNO 1990’. De steen is gemaakt door Koos...

Oudegracht 256

Op de daklijst staat: ‘ANNO DEN IJZERBERCH 1624’. De huisnaam ‘DEN IJZERBERCH’ komt vanaf 1654 ook in archiefstukken voor. Waarom...

Oudegracht 258

Op de daklijst staat: ‘DE VERGULDE KOEVOET 1669’. Het pand  dateert in eerste opzet uit de 15e eeuw of het...

Oudegracht 263

Huisnaam Op de daklijst staat: ‘HET HUIS AAN DE OVERKANT’. De naam is gegeven door de huidige bewoonster (2015): haar...

Oudegracht 265

Voormalige Paus Adriaanschool Links staat op het gebeeldhouwde lint ‘PAUS’ en rechts ‘ADRIAAN’, in het midden staat de gevelsteen met...

Oudegracht 267

DE DRIE SCHABELLEN

Oudegracht 271

Op de steen, in 1991 vervaardigd door Koos Boomstra en Tsjerk Holtrop, staat een vergulde eikel met rechts een peuzelende...

Oudegracht 276

De huisnaam ‘’T WITTEBROOTSKINT’ dateert uit 1631. De gevelsteen, in 1990 gemaakt door Evelien Ebens, vertelt de Utrechtse legende van...

Oudegracht 278

’T VERGULDE STOELTJE Naar alle waarschijnlijkheid kreeg het huis zijn naam als op 27-5-1583 Aelbert Adriaenszn, van beroep 'stoeldrayer', het...

Oudegracht 279

Dit middeleeuwse hoekhuis, waarvan de huisnaam ‘DE ROOSTER’  was, werd rond 1636 verbouwd. Rechts naast het huis bevindt zich het...

Oudegracht 281

Gevelversiering DE DRIE RINGEN De drie ringen op de stenen tussen de segmentbogen herinneren aan de oude huisnaam.

Oudegracht 285 – aan de werf

Figuratieve gevelsteen De afbeelding laat twee personen zien: Anton van Wiggen (de maker van de steen) en zijn partner Nel...

Oudegracht 287 – aan de werf

Afbeelding van twee bevers, en de tekst: IN DE BURCHT De steen is vervaardigd door Koos Boomstra.  Hij had hier,...

Oudegracht 290

Op de puibalk staat de naam ‘DE KOEVOET’. (zie ook Lange Nieuwstraat 61) Het pand dateert in eerste opzet uit...

Oudegracht 291

HET TORFFSCHIP De huisnaam is uitgebeeld als een Utrechts turfschip: de Utrechtse bok. Dat type die werd gebruikt voor het...

Oudegracht 293

DE IJZEREN HOET Op de gevelsteen zie je een helm met een rode pluim en de jaartallen 1588-1989. De steen...

Oudegracht 294

In de geveltop zit een cartouche in Lodewijk XIV-stijl met het jaartal: ‘AO 1728’, het jaar waarin het pand verbouwd...

Oudegracht 299

DE OLYPHANT Het huis werd vrijwel geheel nieuw gebouwd in de achttiende eeuw, iets dat in Utrecht weinig voorkwam. De...

Oudegracht 307

Het huis stamt uit de eerste helft van de 14de eeuw en heette Leuwenberch, naar een van de eigenaren Gijsbert...

Oudegracht 31/Waterstraat 2

Eén gevelsteen, vervaardigd door de beeldhouwer J. Dresmé, toont een afbeelding van Maria, Moeder van Goede Raad. Die steen zat...

Oudegracht 313

Op de daklijst staat ‘T YPENBOSCH’. De huisnaam stamt uit 1700 toen Pieter van Aken eigenaar van dit pand werd

Oudegracht 319 – 321

Dit hoekhuis stamt uit de veertiende eeuw. In de zeventiende eeuw werd het pand grondig verbouwd. In 1609 kreeg het...

Oudegracht 320

De huisnaam ‘PAYENBORCH’ is in hardsteen boven de voordeur uitgehouwen. De gekleurde gevelsteen met de tekst ‘IN KLEYN PAYENBORCH’ werd...

Oudegracht 323

DE MORGENSTER In de achttiende-eeuwse klokgevel bevindt zich een gevelsteen met de afbeelding van een stralende zon. Dit huis brandde...

Oudegracht 327

‘GROOT MUYLENBORCH’.

Oudegracht 33 – R.K. Meisjesschool

Boven de deur staat: ‘R.K. MEISJESSCHOOL’. De steen, voorstellende Maria met kind, werd in de nieuwbouw -Oudegracht 31- teruggeplaatst. Zie...

Oudegracht 330

SINTERNICLAES, 1618 - 1997 De gevelsteen, gemaakt door Koos Boomstra en Tsjerk Holtrop, werd op 4 december 1997 door Sint...

Oudegracht 331

Op de daklijst staat: ‘DE STER’.

Oudegracht 332

DEN TEEREN OVEN 1618 - 1996 De oude huisnaam is verbeeld in een kleine scheepswerf met daarop een pruttelende teeroven....

Oudegracht 339

Op de daklijst staat de uit 1611 daterende huisnaam: ‘HET CROMHOUT’.

Oudegracht 340

Tussen de ramen op de verdieping van het hoekhuis zit een gevelsteen met daarop afgebeeld een maar links lopende eenhoorn...

Oudegracht 344

Huis gebouwd in 1888, in Hollandse Renaissancestijl, met verschillende geveltekens: Huisnaam: HET VERWENDE NEST met links en rechts wapensteen Gevelsteen...

Oudegracht 345 – aan de werf

Op de door Koos Boomstra en Tsjerk Holtrop vervaardigde gevelsteen - aan de werf- staat een dolfijn met de tekst...

Oudegracht 348

Op de puibalk staat de huisnaam: ‘DE BONTE KOEY’.

Oudegracht 350

Op het deurkozijn valt te lezen: "Mint Godt boven al". Onder in de gevel bevindt zich een gedenksteen met de...

Oudegracht 357

‘DE VERGULDE DOODSKIST’. De kelders van dit deel van de Oudegracht hebben in de Middeleeuwen - naar men zegt- onder...

Oudegracht 36 – aan de werf

Aan de werfmuur hangt het volgende gedicht: ZOEK EEN GOEDE AVOND UIT LOOP DE GRACHTEN LANGS EN KIJK HOE HET...

Oudegracht 361

De uit 1810 stammende huisnaam ‘Het VRIESCHE BOTERVAT’ is in beeld gebracht op de gevelsteen die in mei 1991 werd...

Oudegracht 363

DE PAUW Het huis heeft verschillende namen gehad, maar er is gekozen voor de oudst bekende: DE PAUW. Die is...

Oudegracht 364

Op het fries boven de deur staat ‘DE BOOG’ en verderop in natuursteen uitgehouwen ‘DE GESLOTEN STEEN’, met de toevoeging...

Oudegracht 37

INDE.VERGVLDE PEPERBAAL De gevelsteen zat oorspronkelijk op Oudegracht 54, maar werd, om hem te behouden, in 1964 overgeplaatst naar dit...

Oudegracht 371

Boven de gevel staat een boog afgebeeld met de tekst: ‘V.H. BROUWERIJ ‘DE BOOG’’. Brouwerij De Boog werd in 1584...

Oudegracht 373

Voormalige Ulo Op de vier gevelstenen staan de naam ‘PAUS ADRIAAN SCHOOL ULO’ en het bouwjaar ‘ANNO 1916’. De gevelsteen...

Oudegracht 374

Onder in de gevel zijn drie tegels aangebracht met de afbeelding van respectievelijk een roos, een mand en een ketel....

Oudegracht 386

DE MOSTERTMOLEN

Oudegracht 386bis

DE VERGULDE KLOK Hoog in de geveltop zie je een steen met de afbeelding van een bekroonde klok. In een...

Oudegracht 391

‘DE VIJF HAARDEN’. De eigenaar, Frank van Vliet, vond bij een grote renovatie in 1991 in alle hoeken van het...

Oudegracht 397

In de poort van deze school bevindt zich een tegeltableau met de tekst ‘ST MARTINUSSCHOOL’. Boven de deuren op de...

Oudegracht 399 – 403

Voormalige pastorie Sint Martinusparochie De tekst in de zijmuur luidt: UIT DANKBAARHEID VOOR DE ZICHTBARE BESCHERMING VAN DE STAD UTRECHT...

Oudegracht 42 – De Gouden Ster

Een achtpuntige ster is op deze steen weergegeven, waaronder de huisnaam: ‘DE GOUDEN STER’. In een transportakte van 1707 wordt...

Oudegracht 44, Stads Caele

Op de daklijst staat: ‘STADS CAELE’.

Oudegracht 45, De Oude Bok

Op de daklijst staat de uit 1693 daterende huisnaam: ‘DE OUDE BOK’. Deze huisnaam werd in 1959 door het Utrechts...

Oudegracht 46, De Witte Vosch

OP de daklijst staat: ‘WITTE VOSCH’. De huisnaam stamt uit 1661.

Oudegracht 47, De Galisse

DE GALISSE Het hoekhuis Oudegracht 47, DE GALISSE, stamt uit de middeleeuwen. De naam van het huis Galissen (of de...

Oudegracht 55, Cranesteyn

Op de kroonlijst staat: CRANESTEYN. Dit huis behoort met Oudaen, Fresenburg en Blankenburg tot de belangrijkste middeleeuwse weerganghuizen van Utrecht....

Oudegracht 60

Hoog in de gevel zit een gevelsteen  met twee dansende kalveren rond een aantal bakkerswaren, waarboven de huisnaam ‘DE KALVREDANS’...

Oudegracht 70, Den Seventoorn

De tekst is slecht leesbaar maar luidt: 1582 DEN SEVENTOORN Deze huisnaam kwam al voor 1582 voor: als ‘vanouts genaempt...

Oudegracht 77

Tableaus met vierkante tegeltjes met de bedrijfsnaam en activiteiten.Bovenin: AUGUST BAIJEROnder:WIJNKOOPERIJ : LIKEURSTOKERIJ In 1879 begon de uit Arnhem afkomstige...

Oudegracht 80, Spaansche zee

Op deze gekleurde gevelsteen is een varende driemaster afgebeeld met het opschrift ‘SPAANSCHE ZEE’. Omstreeks 1920 is de huidige gevelsteen...

Oudegracht 84

Onder de ramen van de verdieping staat ‘ANNO’ en ‘1873’, het jaar waarin de gevel werd verbouwd. In de archieven...

Oudegracht 86

Boven de voordeur staat te lezen: ‘HET HERTENHUIS’. Daarboven een kalkstenen, verguld hert, gemaakt door Koos Boomstra. De huisnaam ‘HUIS...

Oudegracht 90 – De Pauw

Deze steen met het opschrift: DE PAUW 1715 is in mei 1963 bij een restauratie aangebracht. De huisnaam wordt voor...

Oudegracht 99 – Oudaen

De gevelsteen vermeldt de naam: ‘HET HUYS OUDAEN’. Boven het zandstenen poortje staat het bouwjaar ‘M.DCL.XXX’ (1680). Op de sluitsteen...

Oudekamp 12

Boven de poort staat: ‘ANNO 1896’.

Oudekamp 3 (boven poortje)

Op de steen boven het poortje is een daas (een steekvlieg) op een bloesemtak afgebeeld, een afbeelding die is geïnspireerd...

Oudenoord 330

Het pand is gebouwd in 1953 door de levensverzekeringsmaatschappij Concordia (voorheen ondergebracht in het Huis van de Arbeid, Oudenoord 340)...

Oudenoord 340

Het pand werd gebouwd als Huis van de Arbeid, voor het Rooms Katholieke Werkliedenverbond en zusterorganisaties (een eigen bank en...

Oudkerkhof 1-3, Inde Vergulde Valck

De gevelsteen boven de eerste verdieping aan de Vismarktzijde laat een naar links kijkende valk zien, met het onderschrift: IND.e...

Oudkerkhof 26

In het plaveisel voor de toegangsdeur staat de tekst: "UTRECHT, STAD VAN ZACHTE IDIOTEN IK WERD ER ZELF GEBOREN" C.C.S.CRONE,...

Oudwijkerveldstraat 14-58

WONINGEN DER VEREENIGING TOT HULP VAN PROTESTANTSCHE  WEDUWEN GEBOUWD IN 1873 LAAT ZE DEN HEERE DE EERE GEVEN JESAJA 42.12...

Paulus Potterstraat 1-63

Aan de gevel van het huizencomplex Jan van Scorelstraat - Hobbemastraat - Paulus Potterstraat zijn verschillende (herhalende) gevelstenen geplaatst, ontworpen...

Pelmolenweg

In de muur tussen Brouwerstraat en Boogstraat is een stichtingssteen aangebracht met de tekst: DE EERSTE STEEN GELEGD EN DAARGESTELD...

Pelmolenweg/hoek Kockstraat

Gekleurde gevelsteen met afbeelding van 'feestpoort', accordeon, oranje vlaggetjes, wapens van Utrecht,  en hond met bal. Met de tekst: BUURTVERENIGING...

Perudreef 8

Een reliëf van 40 m hoog staat op de liftkoker van Zorgcentrum Zuylenstede. Het toont 11 dier-paren uit alle delen...

Pieterskerkhof 18

In de gevel bevinden zich op de verdieping twee grote gedenkplaten. Aan de linkerzijde staat: TER NAGEDACHTENIS VAN MR. ANTON...

Pieterskerkhof 8a

Dit bijgebouw was vroeger de achteruitgang van het pand Kromme Nieuwegracht 39. Op de gevelsteen boven de ingang staat een...

Pieterstraat 7

Op dit pand staan verschillende geveltekens die betrekking hebben op de dood: Boven het raam: doodshoofd met raderen en klok...

Plompetorengracht 14

Een uit ca 1920 daterend pand in de stijl van de Amsterdamse School, waarop de letters: ‘BOAZ BANK’. Tot ongeveer...

Plompetorengracht 5

Boven het rijk gedecoreerde middenvenster bevindt zich het wapen van de familie van Westrenen: een zilveren schild met een wolf...

Prins Bernhardlaan 64

Twee fundatiestenen: 1. Met de tekst: DE EERSTE STEEN VAN DIT FLATGEBOUW WERD OP 1 MAART 1950 GELEGD DOOR M.A.REINALDA...

Prins Hendriklaan 103/hoek Laan van Minsweerd

STADSRAND Een tegeltableau (Jugendstil) met bloemmotieven omlijst de tekst 'Stadsrand'.  Die naam verwijst naar de toenmalige grens van de bebouwde...

Prins Hendriklaan 4

Gedenkteken ter herinnering aan Trui van Lier, met de een foto van Trui van Lier en twee kinderen. Met de...

Prins Hendriklaan, tegenover 59

Beeld van St. Antonius met de tekst: St. ANTONIUS GASTHUIS Het beeld stelt Antonius van Padua (1195 - 1231) voor,...

Ramstraat 12

Fundatiesteen (Jugendstil) Utrechtsche levensverzeke ringMaatschappij stichtte deze woonhui zen tijdens de heer S.P. ten Holt haar bestuurder was in den...

Ramstraat 2a

met de naam OVERWEG De villa ontleent haar naam aan de ligging: naast de spoorwegovergang over de spoorlijn, die werd...

Rembrandtkade 59A

Met de tekst: ''HET NIEUWE WOONHUIS" DEZE STEEN IS GELEGD DOOR JAN GOMBERT OUD NEGEN JAAR SPROKKELMAAND 1923 In 1919...

Ridderhofstad 4

Bronzen gedenkplaat, met tekstbordje:W. Vermeulen, maker van snaar- en tokkelinstrumenten, heeft hier gewoond en gewerkt van 1981 tot 2015 Walter...

Rijnkade 1/Mariaplaats 21

Deze drie bedrijfsgerelateerde gevelreliëfs (in muschelkalksteen) geven een symbolische voorstelling van de activiteiten van de Steenkolen Handels Vereniging SHV. Ze...

Rozenstraat 19 – 21

Hier ziet u in de hoek een ingemetselde, gevelsteen met de afbeelding van Jacobus de Meerdere, en zijn attribuut, de...

Rubenslaan 43E, 53E en 67E

Keramische reliëfstenen met afbeelding van een olifant, huis en jongetje, met stok (meetlat?), in twee verschillende composities.  De gevelstenen werden...

Schalkwijkstraat 28

In de plint van de voorgevel bevindt zich een gedenksteen. De tekst van de eerste steenlegging luidt: A.G. VAN GEESDORP...

Schoutenstraat 13

DEN DUBBELDEN AREND met de tekst boven de deur: DEZE WINKEL IS BEGONNEN DEN 5 JUNY 1726 Van 1726 tot...

Schoutenstraat 21

Aan de gevel hangt de kop van een os en wat hoger is de naam van het huis geschilderd: HET...

Schoutenstraat 5

Boven een van de ramen bevindt zich een Jugendstil-tegeltableau, waarop een kroon is afgebeeld met de tekst: ‘HUIJS.VAN.OUDS.DE.KROON.’. Het tegeltableau...

Schoutenstraat 6

Op de gevel is in 2014 deze ossenkop aangebracht, een exacte kopie van die aan de gevel van Schoutenstraat 21....

Servaasbolwerk 1 (t.o. Schalkwijkstraat 28)

Leeuwenberghkerk Op de hoek van het Servaasbolwerk en de Schalkwijkstraat zijn drie stenen boven elkaar in de muur van de...

Servetstraat 4

Dit winkelwoonhuis werd in 1908 ingrijpend verbouwd door J. F. de Laat (1860-1921) naar ontwerp van T. P. Vos. Alleen...

Servetstraat 7

A 1735

Sint Jacobsstraat 31

Aan de zijmuur van het 18e-eeuwse diaconiehuisje bevindt zich een gedenksteen met de jaartallen 1674-1953. Het speciaal gemaakte gedicht is...

Smeebrug – hoogte Oudegracht 277

Aan weerszijden van de Smeebrug zijn twee reliëfs aangebracht: Noordzijde - smid met blaasbalg Zuidzijde - twee smeden met aambeeld...

Springweg 102

Weeshuispoort In de laatgotische spitsboog wordt het wapen afgebeeld van Evert Zoudenbalch, stichter van het Elisabethgasthuis. Het wapen wordt vastgehouden...

Springweg 102 E

Tekst: DOOR STOERE KRACHT NAAR HET LICHT GEBRACHT GEDENKSTEEN AANGEBODEN AAN DE NED. VER. VAN SPOOR EN TRAMWEGPERSONEEL DOOR DE...

Springweg 162/164 – voormalige synagoge

Voormalige synagoge Het Hebreeuwse opschrift heeft de tekst van Psalm 100 vers 1 en 2: JUICHT VOOR DE HEER HEEL...

Springweg 21

Aan de achterzijde van het hotel Karel V (Springweg) bevindt zich op de muur, boven de deuren, een wapensteen. Rondom...

Springweg 402 t/m 492

Het gevelbeeld rechts stelt Maria met kind voor, links de heilige Andreas. De apostel Andreas werd gekruisigd op een x-vormig...

Springweg 51

SPAENCE STOEL Dit middeleeuwse diepe hoekhuis kreeg in 1646 een nieuwe pilastergevel. Boven de pilasters staan dit verbouwingsjaar en de...

Springweg 58

‘IN HET STOF’ herinnert aan de hier gevestigde winkel van J.A. BERKHOUT, alias Stoffie. Hij verzamelde in drie panden in...

Springweg 69-71

SCHERPENBURCH (Scherpenburg) Op de zandstenen gevelsteen is een burchtpoort met bomen afgebeeld, met het onderschrift: DIT.HVIS.HEE.T. SCHERPENBVRCH De huisnaam is...

Springweg 8

Tussen de vensters bevindt zich een keramieksteentje met de afbeelding van de heilige Vincentius a Paulo, omringd door zeven personen....

Springweg 84

‘Bakkerij van Doorn bakt het brood van het beste koren’ staat geschreven op de zijgevel van de hoek met de...

Springweg 91

Voormalige Marnixschool Op de linkersteen staat de volgende tekst uit Spreuken: DE VREEZE DES HEEREN IS HET BEGINSEL DER WETENSCHAP...

Stadhuisbrug 1

Op de borstwering van het stadhuis, op de linkerzijde, is een herdenkingssteen aangebracht met de tekst: 1919 ALGEMEEN KIESRECHT 2019...

Stadhuisbrug 1

Tekst: PIETER QUINT ONDAATJECOLOMBO 1758 - BATAVIA 1818DEMOCRATISCH PATRIOTLEIDER VAN DE REVOLUTIE IN UTRECHT 1783-1786 Links een afbeelding van het...

Stadhuisbrug 1 Stadhuis

In 1343 werd in dit huis de Schepenbank gevestigd. De schepenen namen hun intrek in het pand Hasenberg, op de...

Stadhuisbrug 1 – borstwering rechterzijde

In  de borstwering aan de rechterzijde  van het stadhuis is een herdenkingssteen aangebracht: VREDE VAN UTRECHT 1713 - 2013 TREATY...

Stadhuisbrug 5

Het pand Stadhuisbrug 5 stamt uit de jaren 1909 tot 1924 en is van de hand van architect P.J. Houtzagers....

Stadionlaan 2-16

Boven de ingangen van de portiekflats zijn boven elkaar drie min of meer abstracte mozaïeken aangebracht, gemaakt van wit en...

Steenweg 39

Dit poortje uit 1646 gaf toegang tot de achterkant van het huis Groenewoude, Oudegracht 49. In het poorthuis woonde vanaf...

Steenweg 44

 Boven de toegangsdeuren hangt een houten hertenkop. Dit monumentale huis werd in 1891 gebouwd voor apotheek A.G.H. van Spanje. Het...

Steenweg 60

Hoog in de gevel staat -slecht leesbaar- in twee gevelstenen het bouwjaar van het pand: ANNO    1907

Steenweg 65

Dit Jugendstil winkelwoonhuis werd in 1906 als drogisterij/apotheker gebouwd, voor Van den Bergh & Zn. Twee gekleurde tegeltableau’s, in de...

Steenweg 70

ANNO 1905 Dit Jugendstil huis werd gebouwd in 1905.

Stenenbrug Kaatstraat – Adelaarstraat

Baksteenreliëf Afbeelding van 'trekschuitjagers': mannen die een trekschuit voorttrekken. Het reliëf is gemaakt door de kunstenares Romualda van Stolk (1921-2012)....

Sterrenburg 1

Fragment van een beeld - Kop van Mars Sterrenburg was een van de vier bolwerken die tussen 1544 en 1558...

Strosteeg 29

Gekleurde stenen banderol met de tekst: KALENDIS OCTOB. XXXI  A· CIƆIƆCCXVII Kalendis oktober 31 anno 1717. Kalendis is een vervoeging...

Strosteeg 83

Bij de parkeergarage Springweg staat deze poort met tufstenen reliëfs. De reliëfs komen van de RABO-bank (oorspronkelijk Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank)...

Strosteeg t.o. 47

'Lof der keramiek' Meterslang tegeltableau op de muur tegenover Strosteeg 45-49. Taco van Wisselingh, Claudia Hoejenbos en Susanne Weide stonden...

Tannhäuserdreef 2 – 416

Twee reliëfs op de liftkokers van dit flatgebouw, beide ca 20 meter hoog en 10 meter breed. De twee reliëfs...

Thorbeckelaan 55

Beeld van een badende vrouw, van Joop Hekman Dit reliëf zat oorspronkelijk aan de top van de gevel van het...

Tolsteegbrug 1 – poort naar Manenburg

In de muur naast het Louis Hartlooper-complex onder de poort van de Tolsteegbrug naar Manenburg is een reliëfsteen aangebracht. De...

Tolsteegbrug 3

Onder in de gevel (aan de zijde van de Bijlhouwerstraat) bevindt zich een steen met het opschrift: DE EERSTE STEEN...

Tolsteegbrug 3bis

Hoog in de gevel een steen met de tekst: WALLENBURGH Ao 1737 De huisnaam herinnert aan de voormalige stadswal.

Trans 14

ln het gebogen fronton met rolwerk en putti staat een schild afgebeeld met de letters ''J", "B" en "Z". De...

Trans 19-41 – Sic Semper

Afbeelding met spreuk en jaartallen Boven de deur van dit, op de hoek van de Trans en de Nieuwegracht gelegen...

Trans 9

Op een moderne steen staat een kleermaker afgebeeld met het onderschrift ‘DE SNIJDER’. Beeldhouwer David de Goede maakte de steen...

Troosterhof 27 /De Gaard

Baksteenreliëfs Afbeelding van een optocht met een prins te paard en vaandeldragers, verdeeld over twee muren. Gemaakt door de kunstenares...

Tuinstraat 20-22

Op de plint tussen de nummers 20 en 22 bevinden zich twee stichtingsstenen, die in de zomer verborgen zijn achter...

Tulpstraat 17 (en in plaveisel bij nr 16)

Gevelsteen met een gestileerde afbeelding van de gevel, en de tekst:DE STALVOORMALIG EIGENDOM VANDR.F.H.FENTENER VAN VLISSINGENKOOPMANSINDS 1978EIGENDOM VAN DE STRAATBEWONERSLinksboven...

Twijnstraat 25/achterzijde

Aan de achterzijde van dit pand is vanaf de werf te zien 1827  1887 De jaartallen zijn aangebracht door de...

Twijnstraat 32

DE OOIEVAAR Drogisterij ‘De Ooievaar’,  later een deftige apotheek. Zie voor verder informatie over het pand:Ton Hooft, Historische winkelpuien Twijnstraat...

Twijnstraat 47

RUSALKA1986 Gekleurde gevelsteen met afbeelding van een zeilschip, zeemeermin en schelpen.De steen is gemaakt door Koos Boomstra en schilder/keramist Tsjerk...

Twijnstraat 53

In de topgevel bevindt zich een jaartalsteen in Lodewijk XIV stijl: A0 1743 In dat jaar vond een verbouwing plaats...

Twijnstraat 55

DE OLIFANT Hier werd tot de Tweede Wereldoorlog reparatiemateriaal voor schoenen verkocht. De eigenaar was een verzamelaar van olifanten: in...

Van Asch van Wijckskade 22bis

Aan de gevel is het jaartal ‘1895’ aangebracht.

Van Asch van Wijckskade 28

Op de begane grond bevindt zich een steen met de tekst: IN MEMORIAM EXCTRUCTI LABORATORII PHYSIOLOGICI HUNC LAPIDEM ROGATU ACADEMIAE...

Van Bijnkershoeklaan 329-369

[caption id="attachment_6045" align="alignleft" width="173"] Foto BRBBL/Wikimedia Commons[/caption] Afbeelding van een gezin op een trap, op de muur van een flatgebouw...

Van Hogendorpstraat 10

1890-1900 BLOEMFONTEIN Het pand is gebouwd in opdracht van de architect D.E.Wentink (1867-1939), de eerste bewoner. Wentink verbleef  van 1890-1900...

Van Hogendorpstraat 16

Met de tekst: HIER IS OP DEN 21 :: AUG :: 1913 DEN 1en STEEN GELEGD DOOR PIET SCHOORL De...

Vismarkt 10

HET SCHEEPJE Op deze gekleurde steen staat een houten rondbodem met grootzeil en fok en met rode vlaggen, afgebeeld op...

Vismarkt 13 en 11

Tussen Vismarkt 11 en 13 boven een poortje staat in Hollandse neo-renaissance stijl: ANNO 1910. In ca 1895 werden drie...

Vismarkt 9

De gekleurde steen tussen de vensters van een woonwinkelhuis, laat een elger in cartouche zien, waaronder de tekst ‘INDE.VERGHVLDE.ELGHER’ staat....

Visschersplein 1

HET KEIJZERS WAPEN 1260 1621 1996 Schilder Roelant Saverij gaf het huis deze naam. Hij woonde hier van 1621-1638 en...

Visscherssteeg 13

Tekst:HET JOS VAN BREEHUIS1475 - 2016VAN RUÏNE TOT MONUMENTAfbeelding van twee cirkels De cirkels vormen in het midden een vis,...

Voetiusstraat 2

Boven de ingang bevindt zich een ongekleurde steen met een ornament in Lodewijk XIV stijl. Op de steen zijn twee...

Voetiusstraat 3

ANNO 1912 M.E.KUILER ARCHITECT

Vollersbrug/op de hoogte van Oudegracht 363

Voorkant: een ketel, met twee stampende benen en gedrapeerde doeken. Tekst: VOLLERSKUIP 2022Ondertekend met: L (staat voor Laura Kok) Zijkant:DOMN.O....

Voorstraat 14

De huisnaam ‘D’CONINCK VAN POORTUGAAL’ is op de gevelsteen verbeeld als een man in een wambuis en een kanten kraag....

Voorstraat 19

Het Grote Vleeshuis Hier staat het uit 1637 daterende en, vermoedelijk door Paulus Moreelse ontworpen, Grote Vleeshuis. De Kleine Vleeshal...

Voorstraat 25

Op de steen zie je een berglandschap met een stijgende weg, waarlangs een leeuw naar boven loopt. Daaronder staat een...

Voorstraat 5

Adres-aanduiding boven de voordeuren:linksboven H; rechtsboven 5 Links is de aanduiding van de wijk: H; rechts het nummer binnen deze...

Voorstraat 52

Gevelsteen van Frans kalksteen, met een voorstelling van een man, vrouw en wereldbol. Gehakt door Pieter d’Hont in 1948. In...

Voorstraat 6

Op de gevel van de in Jugendstil-vormen ontworpen apotheek staat DE LIEFDE’S CENTRAAL APOTHEEK en ‘ANNO’ en het jaartal ‘1904’....

Voorstraat 8

Vrij hoog in de gevel uit 1920, zit de gekleurde steen met de afbeelding van een Romeinse erepoort en het...

Voorstraat 90

In de gevel staat gebeiteld: ‘DE INDUSTRIE’. Het oorspronkelijk 17e-eeuwse huis werd in 1899 gepleisterd en ingrijpend verbouw door J....

Vredenburg

Een twee meter hoog, hardstenen beeld van een engel (de Verzekeringsengel) met fakkel en schild, van de beeldhouwer Henri Scholtz....

Vredenburg 3

Boven de ingang is een steen aangebracht met de afbeelding van een boot en een auto (vervoermiddelen voor de hotelganger),...

Vredenburgkade 11 – hoek Vredenburg

Reliëf Catharijnepoort, op de plek waar ooit de Catharijnepoort stond. De Catharijnepoort was een van de vier grote toegangspoorten van...

Vrouwjuttenstraat 6

Sluitsteen met een EENHOORN, boven een 17e-eeuws poortje. Het poortje is nu de achteruitgang van Oudegracht 338. In de middeleeuwen...

Wagenstraat 8

Steen met de afbeelding van drie bomen en de jaartallen 1875 en 2000. Met de tekst: DE BOMENTUIN De gevelsteen...

Waterstraat 20-26

In een muur op het terrein tussen de Willemstraat, de Waterstraat en de Varkensmarkt zijn zeven tekens van de dierenriem...

Waterstraat t.o. Willemstraat

Op de gevelsteen staat een burcht met kantelen en drie trappen. De naam ‘TRAPPENBURCH’ wordt voor het eerst genoemd in...

Wattlaan 9, hoek Siemensstraat 19

Jaartalsteen:1917 De woning maakt deel uit van het eerste complex woningen dat door Bouwvereniging Elinkwijk tot 1917 werd gebouwd. De...

Weerdsingel OZ 17

Steen met de afbeelding van een notaris met ganzenveer, kaars voor het lakken en geldbuidel. Gemaakt door beeldhouwer Jeannot Bürgi....

Westerkade 8

Afbeelding van verguld zeilschip in het bovenlicht van de winkeldeur. Met de tekst: R. VAN GROENINGEN DEN ULCH Vanaf ca....

Westinghousestraat 2

Tekst: RUIMTEVOOR . HAREMAJESTEITDE . ZON ! Met de komst van Werkspoor en Demka naar Zuilen, was er grote behoefte...

Wijde Begijnestraat 5

In het driehoekige fronton staat CIƆIƆCXLV (1645), het jaar waarin dit huis werd gebouwd. Tussen 1845 en 1884 was het...

Wijde Doelen – muur links naast nr 2

HERBOUWD 1914 J.D.DAS. Dzn NEC ASPERA TERRENT In het pand Twijnstraat 60 was de Oranje-Grutterij van Jacob Das gevestigd; een...

Wijde Doelen 2

Op de gevel is geschilderd: REMBRANDT UTRECHT                             KUNSTATELIERS

Willemsplantsoen 3

Gevelsteen/tegels Gevelsteen op de pastorie van de Oud-Katholieke Kathedraal,  Sinte Gertrudis. De steen is te vinden tussen de vensters op...

Willemsplantsoen 4 – 7

Huisnamen, jaartalsteen De  huisnamen Schoonauwe (nr 4), Torenvliet (nr 5), Rynwyk (nr 6) en Donckhof (nr 7) zijn gegeven door...

Willemstraat 29

In de plint bevindt zich een stichtingssteen met de tekst: WIJK C - HET HART KLOPT DOOR TER HERINNERING AAN...

Willemstraat 48

Steen in de plint met de tekst: DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR HELENA VAN PRAAG 9 DECEMBER 1873

Willemstraat 52

Een 17e-eeuwse, zandstenen gevelsteen, met de afbeelding van een koe. Boven de steen staan twee jaartallen 1660-1909. En onder de...

Willemstraat 55

In 1896 werd dit pand verbouwd tot slagerij, waaraan de ossenkop herinnert. In de onderpui zijn twee fundatiestenen te vinden:...

Wittevrouwensingel 14

Met de tekst: "DEWEL ED . GESTRENGE . HEER EN Mr JOHAN . BREYER RAAD . INDE . VROEDSCHAP ....

Wittevrouwensingel, brugpijler t.o. nr 44

Reliëf met een afbeelding van de Wittevrouwenbrug en -poort, met op de voorgrond een schilder-tekenaar, een visser en passanten. met...

Wittevrouwenstraat 2/hoek Plompetorengracht

Het gevelbord laat de werkzaamheden in een bakkerij zien. Bakkerij Top, die hier tussen 1919 en 2002 was gevestigd, heeft...

Wittevrouwenstraat 44

Op dit voormalig politiebureau is het stadswapen van Utrecht te vinden (aan de zijde Wittevrouwenkade). Tegenover het pand, op de...

Wolvenstraat 10

Op het pand tegenover de Plompetorenbrug is een gevelsteen te zien met een afbeelding van de Plompetoren en de tekst:...

Wulpstraat 5-37, 2-10

3 OCT: 1938 GEDENKSTEEN GESTELD DOOR DEN EDELACHTB. HEER H.E.BEKKER NAMENS SUPERINTENDENTEN VAN DE FUNDATIE VAN MARIA.V.PALLAES In 1938 bouwde...

Zadelstraat 19

Twee gespiegelde tegeltableaus met gestileerde flamingo's (van tegelfabriek Holland) en een jaartalsteen 1901. Dit winkelwoonhuis werd in 1901 gebouwd door...

Zadelstraat 21

In de gevel staat: ‘1647-1897’. De gevelsteen stelt een gebaard mannenhoofd voor.

Zadelstraat 3-7

Vanaf 1860 was hier de zaak in goud- en zilverwerken van A.J. Cral gevestigd. In 1906 werden de nummers 5...

Zadelstraat 31

Drogisterij Slamat liet omstreeks 1980 twee door H. van Overbeek vervaardigde gapers op de gevel aanbrengen. Al in het begin...

Zadelstraat 33

Figuratieve gevelsteen en jaartalsteen Volgens de jaartalsteen dateert dit huis uit 1617. Toen woonde hier Nicolaas van der Kemp, ‘goutwercker’,...

Zandbrug – Oudegracht 2/Van Asch van Wijckskade 1

Herinneringssteen In de kademuur aan de noordzijde van de Zandbrug (aan de oostzijde van de Oudegracht/zijde van Van Asch van...

Zeedijk 14

Afbeelding van Fortuna: een naakte vrouw, staande op een schelp op water, met een door de wind opbollende doek die...

Zeedijk 19

Beeld van een bakker: 'De bakker op de hoek', in de volksmond het Lubrobakkertje. Het beeld  stelt een bakker voor...

Zilverstraat 40

1833, 1883 De merkwaardige architectuur van dit huis wordt toegeschreven aan de voormalige eigenaar Frederik Willem Dammeyer, die in het...

Zilverstraat 52

Op dit huis zijn drie geveltekens te zien. 1. De afbeelding van een griet (platvis) Bregtje Ferwerda en Tommie Hendriks...

Zonnenburg 1en 2

SONNENBORCH Zonnenburg is een van de vier stenen bolwerken die door Karel V tussen 1544 en 1558 werden aangelegd. De...

Zonstraat 25

Steen met datum en naam: 17 DE ZON 26 In de top de geschilderde tekst: STOOMWASSCHERIJ de ZON Dit gebouw...

Zonstraat 28

HIER RUST HET ONGENOEGEN VAN DE OOSTERBUURT, 15 MEI 1985 De steen herinnert aan de strijd die de buurtbewoners leverden...

Zoutmarkt 4

Aan de Zoutmarkt, achterzijde Choorstraat 40, staan een mannen- en vrouwenkop afgebeeld, en daartussen Ao 1882. Eronder resp. ''ANNO'' en ...

Zuilenstraat 17

Op de puibalk staat geschilderd: ’HUISJE VAN .. VAN ZWET’. Vroeger eigendom van de familie Van Zwet, die vanaf 1898...

Zuilenstraat 58

Op de puibalk staat: ‘ANNO 1631’