Jaarbeursreliëfs van Pieter d‘Hont – 4

Al langere tijd werken de Jaarbeurs, de Gemeente Utrecht en het UGTF aan de redding van de monumentale beelden die vroeger de gevel sierden van het Jaarbeursgebouw aan het Vredenburg. Een eerder plan van het UGTF om ze te plaatsen in de kademuur bij de Mariaplaats stuitte op bezwaren van de gemeente. Er is nu afgesproken dat ze in de toekomst opgenomen zullen worden in de nieuwbouw van de Jaarbeurs. Maar die laat nog jaren op zich wachten en het UGTF heeft daarom voorgesteld ze tijdelijk op te stellen op het huidige Jaarbeursterrein. We hebben een aantal plekken voorgesteld, maar die bleken technisch niet mogelijk te zijn en ook elders op het terrein is er volgens de Jaarbeurs geen geschikte plaats. Ze zullen dus tijdelijk overgebracht moeten worden naar een veiligere plaats dan de zandheuvel waar ze nu liggen. Inmiddels heeft de Bond Heemschut aangeboden als intermediair te gaan fungeren tussen de gemeente Utrecht en de Jaarbeurs. Uiteraard zullen we de verdere gang van zaken nauwlettend volgen.

Zij symboliseert de Dienstverlening
Hij symboliseert de Technische Dienst