Jaarverslag 2015

Jaarverslag over 2015 van het Utrechts Geveltekenfonds (UGTF)

Er is dit jaar op een groot aantal fronten veel voortgang bereikt:

In januari werd de door Richard Wendling prachtig ingeschilderde en Jaap Wegerif voortreffelijk gerestaureerde fundatiesteen van het schietschuitenkantoor aan de Nieuwekade herplaatst. (http://www.nieuws030.nl/nieuws/fundatiesteen-herinnert-aan-schietschuiten/)

Korte tijd later, op 7 mei, kon de mooie en historisch gezien zeer interessante gevelsteen De Duif aan de buitenmuur van het klooster van de Augustinessen aan de Waterstraat geplaatst worden. (http://www.nieuws030.nl/nieuws/gevelsteen-de-duif-weer-voor-publiek-te-zien/ ).

Beide onthullingen hadden een feestelijk karakter en trokken veel belangstellenden. De projecten werden in samenwerking met de werkgroep Directe Voorzieningen van de gemeente Utrecht gerealiseerd. Bij de stenen werd een toelichtingsbord geplaatst. De toespraak die bestuurslid Rietje de Bruijn bij de onthulling van De Duif hield, werd in verschillende bladen overgenomen.

De herplaatsing van de in 1903 verdwenen en een paar jaar geleden herontdekte gevelsteen De Zwarte Leeuw in café De Beurs op de Neude heeft de nodige voeten in aarde. Er moet door de eigenaar een vergunning worden aangevraagd en de herplaatsing zal geschieden in het kader van een grote verbouwing van het betreffende pand, waarvoor ook nog vergunning verkregen moet worden. Inmiddels is er een geslaagde replica van de steen gemaakt, die eind van het jaar aan de scoutinggroep Willem de Zwijger overhandigd werd. Zij hebben de originele steen, die in hun bezit was geraakt aan het UGTF afgestaan.

Met de directeur van het Centraal Museum, Edwin Jacobs, is overleg geweest over de gevelstenen in het depot van het museum. Hij is evenals het UGTFbetuur voorstander van (her)plaatsing in een omgeving die qua historie bij de stenen past. In samenwerking met de afdeling monumenten van de gemeente Utrecht is een voorstel gemaakt voor herplaatsing van drie stenen. Dit voorstel zal met Edwin Jacobs besproken worden.

In een talud bij het parkeerterrein van de Jaarbeurs aan de Van Zijstweg werden een tweetal schitterende beeldhouwwerken van Pieter d’Hont ontdekt. Zij waren gedeeltelijk begraven en overwoekerd door struiken. (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Landbouw_Pieter_de_Hont_Jaarbeurs_Utrecht.jpg)
Op voorstel van het UGTF zullen de reliëfs op een muur van Tivoli/Vredenburg geplaatst worden. Zij komen dan weer terug op de plek waar zij aanvankelijk hingen. Zij zijn namelijk gemaakt voor het secretariaatsgebouw van de Jaarbeurs, toen die nog op het Vredenburg gevestigd was. De werkgroep Directe Voorzieningen werkt mee aan dit project en heeft inmiddels Jaap Wegerif opdracht gegeven de stenen op te graven en zo nodig te restaureren. Een derde bijbehorend beeldhouwwerk is in bezit van het Centraal Museum. Het streven is om dit ook op het Vredenburg te plaatsen.

Er is dit jaar veel werk aan de site verricht. Met name Marjet Douze, die de site nu beheert, heeft er bijzonder veel tijd in gestoken. Ontbrekende teksten en foto’s zijn aangevuld. Rietje de Bruijn schreef een aantal teksten voor de site.

Aan verschillende boekhandels zijn in de loop van het jaar in totaal enige tientallen boekjes van het UGTF geleverd.

Bestuursleden gaven acte de présence bij diverse onthullingen van andere organisaties in Utrecht en op de landelijke dag van gevelsteenverenigingen.

Het bestuur bestond dit jaar uit Jan Scheffer (voorzitter), Rietje de Bruijn, 2e penningmeester, Cor van Ingen (algemeen bestuurslid), Rob van der Lingen (penningmeester), Wim van Gelder (algemeen bestuurslid), Paul Krijnen (secretaris). Per 1 januari 2016 beëindigt Rob van der Lingen zijn bestuurslidmaatschap. Wim van Gelder neemt de taak van penningmeester op zich.

Het bestuur kwam zeven keer bij elkaar ( op 16 januari, 2 maart, 30 april, 15 juni, 24 augustus, 19 oktober en 10 december (afscheidsetentje Rob van der Lingen))

Paul Krijnen, secretaris UGTF