Jaarverslag 2017

Jaarverslag Utrechts Geveltekenfonds 2017 – opgesteld door de secretaris, Paul Krijnen.

Het bestuur bestond uit: Jan Scheffer (voorzitter), Wim van Gelder (penningmeester), Rietje de Bruijn, Cor van Ingen en Paul Krijnen (secretaris) en vergaderde 6 keer.

2017, het jaar waarin het geveltekenfonds 40 jaar bestond,  was een zeer succesvol jaar.  Het UGTF wist onder meer twee nieuwe gevelstenen te realiseren en droeg bij aan herplaatsing van drie historische gevelstenen; bestuursleden gaven lezingen, de website werd aanzienlijk, met de beschrijving van meer dan 50 gevelstenen, uitgebreid, en in het tijdschrift Oud-Utrecht verschenen drie artikelen over gevelstenen,

Nieuwe gevelstenen
Het UGTF gaf  in samenwerking met partners opdracht aan beeldhouwer Ruud van de Vliet om twee nieuwe gevelstenen te vervaardigen en te plaatsen. Op 27 mei werd in samenwerking met Oud-Utrecht en de gemeente Utrecht een mooie en sprekende steen met de stoel van Rietveld ter gelegenheid van de herdenking 100 jaar de Stijl op de hoek van de Ferdinand Bolstraat en Van Ostadelaan in de muur van het voormalige atelier van Rietveld onthuld en op 31 oktober werd in samenwerking met de Lutherse gemeente te Utrecht een indrukwekkende replica van een steen uit 1717 ter herdenking van 500 jaar reformatie in de Strosteeg, waar in de zeventiende en begin achttiende eeuw de Lutherse kerk stond, onthuld.

Herplaatsing van gevelstenen
Op 24 mei werd de door Richard Wendling schitterend gerestaureerde  gevelsteen de Zwarte Leeuw, die een paar jaar geleden was teruggevonden, herplaatst in het pand Neude 37, waar hij honderden jaren had gezeten, maar begin twintigste eeuw was verwijderd.
Daarnaast werd de gerestaureerde steen De Huidenhandelaren in de Jacobikerksteeg herplaatst. De steen D’Fortuyn aan de Zeedijk werd gerestaureerd en wordt herplaatst in voorjaar 2018. Ten aanzien van D’Fortuyn adviseerde het UGTF voor wat betreft de restauratie, en het bestaan van de Huidenhandelaren was door het UGTF als tip aan het Volksbuurtmuseum Wijk-C doorgegeven, dat verder voor het project zorg droeg.
In 2017 werd met verschillende partijen overlegd over herplaatsing van teruggevonden gevelreliëfs, monumentale beeldhouwwerken en gevelstenen van de beroemde Utrechtse beeldhouwer Pieter d’Hont. Er werden ten aanzien van de in totaal 9 stenen helaas nog geen concrete resultaten geboekt.

Publiciteit
Cor van Ingen en Rietje de Bruijn verzorgden goed bezochte en gewaardeerde lezingen over gevelstenen en de activiteiten van het UGTF voor de vereniging Oud-Utrecht en Podium Oost.
De website werd door beheerder Marjet Douze en bestuursleden Rietje de Bruijn en Cor van Ingen aangevuld met tientallen foto’s en beschrijvingen. Vergeleken met andere websites over gevelstenen is die van het UGTF uitzonderlijk rijk aan informatie over de achtergrond van de getoonde stenen.
in het tijdschrift Oud-Utrecht verschenen drie artikelen over D’Fortuyn, de gerepliceerde Lutherse steen en de teruggevonden stenen van Pieter d’Hont, geschreven door respectievelijk Marjet Douze, Rietje de Bruijn en Paul Krijnen.
In de Oud-Utrechter verscheen een interview met Paul Krijnen over de activiteiten van het geveltekenfonds.

Samenwerking
Ook dit jaar was er overleg met het bestuur van Oud-Utrecht in de persoon van Dick de Jong. Geconstateerd werd dat de samenwerking bijzonder goed verloopt en veel van de in 2016 geformuleerde plannen gerealiseerd werden.
Norman Vervat van de werkgroep monumentale kunst van de bond Heemschut bezocht een bestuursvergadering om mee te denken over herplaatsing van de stenen van Pieter d’Hont.
Met vertegenwoordigers van de werkgroep Directe Voorzieningen en afdeling Cultureel Erfgoed van de gemeente Utrecht, het Centraal Museum, Tivoli Vredenburg, Rijksdienst Cultureel Erfgoed werd gesproken over diverse projecten, in het bijzonder de herplaatsing van de stenen van Pieter d’Hont.

Financiën
Het UGTF zit zeer krap bij kas. Dankzij bijdragen van vrienden en verkoop van boekjes kunnen noodzakelijke uitgaven voor website ed. gedaan worden.
Voor projecten wordt incidentele subsidie aangevraagd. In 2017 gaven de gemeente Utrecht, het kfHeinfonds, het Elise Mathildefonds, het UMF, het Luthers Diaconessenhuisfonds, de Constructieve, de Lutherse gemeente Utrecht en verschillende particulieren bijdragen.