Jaarverslag 2018

Jaarverslag Utrechts Geveltekenfonds 2018

Het bestuur bestond in 2018 uit Jan Scheffer (voorzitter), Wim van Gelder (penningmeester), Rietje de Bruijn, Cor van Ingen en Paul Krijnen (secretaris). Per 1 september nam Paul Verhagen het penningmeesterschap van Wim van Gelder over en verliet Wim het bestuur.
Het bestuur vergaderde negen keer.

Publiciteit

We hebben dit jaar weer hard aan de site gewerkt.  Niet alleen is er een groot aantal nieuwe gevelstenen op de site gezet, maar ook is de site qua vormgeving moderner geworden. Merlyn van Dobben gaf een groot aantal adviezen en daarmee schreef websitebeheerder Marjet Douze een plan voor een verdergaande vernieuwing. Dat plan zullen we in 2019 uitvoeren.
In het tijdschrift Oud-Utrecht verschenen drie artikelen: De Zwarte Leeuw op de Neude, een teruggevonden negentiende-eeuws reclamebord van de huis- en kunstschilder J.P.C. Grolman en de gevelsteen de Koe in de Willemstraat.
In Duic verscheen een artikel over de kunstwerken die Pieter d’Hont voor de Jaarbeurs maakte.
De verschillende uitgaven van het UGTF hebben we via boekhandels verkocht.

Restauratie van gevelstenen

Beeldhouwer Richard Wendling heeft de karakteristieke achttiende-eeuwse gevelsteen D’Fortuyn gerestaureerd op basis van adviezen van het geveltekenfonds en van Cees Rampart van de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht. De steen is in juni 2018 herplaatst aan de Zeedijk.
Hij restaureerde ook de bijzondere 17e-eeuwse gevelsteen de Koe uit de Willemstraat, eveneens in overleg met het UGTF en de afdeling Erfgoed. Die steen is in oktober 2018 onthuld.

Herplaatsing van gevelstenen

Het bestuur van het UGTF hield zich intensief bezig met verschillende kunstwerken van Pieter d’Hont.
Voor twee series imposante kunstwerken die ooit de gevel van de Jaarbeurs op het Vredenburg sierden hebben we naarstig gezocht naar een nieuwe locatie, maar ondanks de inspanningen van het bestuur en vragen in de gemeenteraad over het waarom van de verwaarlozing van deze kunstwerken, is het ons nog niet gelukt die stenen een goede nieuwe plaats te geven. In 2019 gaan we daar gewoon mee door.
In 2016 heeft de Stayokay aan het Neude een drietal bronzen beelden, gemaakt door Pieter d’Hont en Arie Teeuwisse ter herinnering aan de Unie van Utrecht, van de gevel verwijderd en in de kelder opgeslagen. Het voorstel van het UGTF om deze beelden een verdieping hoger aan de gevel te herplaatsen, werd door de landelijke directie van de Stayokay afgekeurd. Men vond dat de bronzen beelden niet pasten bij de gewenste uitstraling van de Stayokay. We zijn nu, samen met de gemeente, op zoek naar een andere locatie.

Nieuwe geveltekens

Marjet Douze, beheerder van de UGTF-website, nam het initiatief voor een gevelsteen ter herdenking van 100 jaar algemeen kiesrecht in 2019. Het gemeentebestuur heeft het plan goedgekeurd en de werkgroep Directe Voorzieningen zorgt voor de benodigde financiering. Britt Nelemans zal de gevelsteen ontwerpen en maken.  De steen wordt geplaatst in de borstwering van het stadhuis en zal op 27 september 2019 onthuld worden door de burgemeester.

Samenwerking

In een interessant gesprek maakten we kennis met de nieuwe directeur van het UMF Suzan te Brake. Daarin kwam met name het plan ter sprake om de schitterende poort van de Bruntenhof door een genuanceerder kleurstelling meer te profileren.
Ook maakten we dankbaar gebruik van de goede adviezen van Cees Rampart van de afdeling Erfgoed.
De werkgroep Directe Voorzieningen was nauw betrokken bij en financierde de restauratie van de gevelsteen de Koe in de Willemstraat.

Financiën

De inkomsten van het geveltekenfonds blijven heel beperkt. Dankzij donaties en verkoop van boekjes kunnen we de noodzakelijke uitgaven net bekostigen. We streven ernaar het aantal vrienden van het UGTF uit te breiden.