Jaarverslag 2019

Het realiseren van restauraties en van nieuwe gevelstenen is een werk van lange adem. Daardoor zijn er jaren met een rijke oogst en jaren waarin het wat minder is. Dit was zo’n jaar waarin er wel veel werk is verzet, maar waarin er ondanks dat toch maar één steen is geplaatst. Maar dat was dan ook wel een grote en belangrijke.

Herplaatsing van gevelstenen

Jaarbeurs
Het bestuur hield zich intensief bezig met de zeven kunstwerken van Pieter d’Hont die ooit de gevels van de Jaarbeurs op het Vredenburg sierden. We hebben een aantal nieuwe locaties voorgesteld, maar daarover werd geen overeenstemming bereikt. Uiteindelijk besloten het college van BenW en de Jaarbeurs de stenen op te nemen in de nieuwbouw van de Jaarbeurs. Omdat die nieuwbouw nog jaren op zich zal laten wachten hebben we de Jaarbeurs een aantal plaatsen voorgesteld waar de beelden tijdelijk geplaatst zouden kunnen worden. Helaas werden die plekken om allerlei reden niet geschikt bevonden. We blijven in overleg met de Gemeente en de Jaarbeurs over het ophalen en veilig opslaan van de beelden.  

De Jaarbeursbeelden op hun oorspronkelijke plaats
Een van de Jaarbeursbeelden op zijn huidige plaats

Stayokay
In 1979 schonk ABNAMRO aan de stad Utrecht drie reliëfs van de hand van Pieter d’Hont en Arie Teeuwisse. Ze hadden als onderwerp De Unie van Utrecht, die toen 400 jaar geleden in 1579 tot stand kwam. De reliëfs werden opgehangen aan de gevel van het bankgebouw aan de Neude.  De bank verhuisde en een Stayokay kwam ervoor in de plaats. In 2016 liet de directie de beelden van de gevel weghalen en in de kelder opslaan. We hebben voorgesteld ze een verdieping hoger aan de gevel te herplaatsen, maar de landelijke directie van de Stayokay ging daarmee niet akkoord omdat ze niet bij de uitstraling van de Stayokay zouden passen. De eigenaar van het gebouw, firma de Waal, nam dit standpunt helaas over. We hebben daarna voorgesteld ze een plaats te geven in het stadhuis, maar ook dat wezen ze af. We blijven werken aan herplaatsing op een in onze ogen geschikte locatie.

De gevelstenen van de Stayokay

Nieuwe geveltekens

Marjet Douze nam het initiatief om een gevelsteen te laten maken ter herdenking van 100 jaar vrouwenkiesrecht, en daarmee ook 100 jaar algemeen kiesrecht in 2019. We zijn de Werkgroep Directe Voorziening zeer erkentelijk omdat zij de organisatie en financiering op zich heeft genomen. De steen, gemaakt door Britt Nelemans, is op 27 september 2019 feestelijk onthuld door burgemeester van Zanen, Marjet Douze en Britt Nelemans.
Ook hebben we de Universiteit van Utrecht, de huidige eigenaar van het pand Boothstraat 6, gevraagd om de oude huisnaam Boothwijck weer op het pand aan te brengen. Een van onze vrienden heeft dat met een grote schenking financieel mogelijk gemaakt waarvoor wij hem van harte danken. De Universiteit heeft toegezegd dat in 2020 de huisnaam het huis weer zal sieren.

Kiesrechtsteen op Stadhuis

Onthulling Kiesrechtsteen

Publiciteit

Onze site kreeg in 2019 bijna 20.000 bezoekers en om dat aantal te verhogen hebben we dit jaar veel aandacht besteed aan de herziening ervan. We hebben de vormgeving vernieuwd en een tabblad nieuws toegevoegd. Daar verschijnen regelmatig berichten over onze activiteiten.
Ook hebben we een projectvoorstel geschreven voor de bouw van een nieuwe site met veel meer mogelijkheden dan de huidige. De voornaamste verbetering zal zijn dat de website op de mobiele telefoon en tablets te gebruiken is. In 2020 gaan we actief op zoek naar fondsen om de nieuwe website te laten bouwen.
Ook via de media Twitter, Facebook en Instagram laten we tegenwoordig van ons horen. In Duic verscheen een interview met Sebastiaan d’Hont, zoon van de kunstenaar, over de bedreigde Jaarbeurs- en Neudestenen.
De onthulling van de kiesrecht gevelsteen op het stadhuis kreeg veel aandacht, onder meer in de landelijke media. Marjet Douze gaf op 12 oktober namens het UGTF in de Nacht van de Geschiedenis een lezing over 100 jaar vrouwenkiesrecht en besteedde daarbij aandacht aan deze nieuwe gevelsteen.
Artikelen over Quint Ondaatje en de Unie van Utrecht zijn in voorbereiding.
De verschillende uitgaven van het UGTF werden via boekhandels verkocht.

Samenwerking

Met de nieuwe directeur van het UMF, Suzan te Brake, hebben we gesproken over het plan om de schitterende poort van de Bruntenhof meer te profileren door een genuanceerdere kleurstelling. We hebben afgesproken dat in 2021, 400 jaar na de stichting van de Bruntenhof, de poort zal worden gerestaureerd.
Dit jaar werkten we ook samen met de bond Heemschut, de vereniging Oud-Utrecht, in het bijzonder haar voorzitter Dick de Jonge en de werkgroep Directe voorzieningen van de gemeente Utrecht.
We maakten ook dankbaar gebruik van de goede adviezen van Cees Rampart van de afdeling Erfgoed.

Financiën

De inkomsten van het geveltekenfonds blijven heel beperkt. Dankzij donaties en verkoop van boekjes kunnen we de noodzakelijke uitgaven net bekostigen. We willen het aantal vrienden van het UGTF vergroten en daarvoor hebben we dit jaar een wervingsactie voor 2020 opgezet.

Bestuur

Het bestuur bestond uit Jan Scheffer (voorzitter), Paul Krijnen (secretaris), Paul Verhagen (penningmeester), Rietje de Bruijn en Cor van Ingen.  Marjet Douze was beheerder van de website.
Het bestuur vergaderde acht keer.