Achter de Dom 22

 

Het pand dateert uit 1912, gebouwd na de sloop van de oude panden op deze plek. Het neoclassicistische gebouw werd -in opdracht van de Nutsspaarbank Utrecht- ontworpen door architect Jan van der Lip. Daarmee verviel het adres Achter de Dom 24. Vanaf 1961 is het pand in gebruik van de Universiteit Utrecht.

Boven de hoofdingang het wapen van de Universiteit Utrecht

Afbeelding van de zon; in de kern het wapen van Utrecht; er omheen de spreuk van de Universiteit Utrecht:

SOL IVSTITIAE ILLVSTRA NOS

(Zon der gerechtigheid verlicht ons)

Daaronder de jaartalsteen 1912

In de top van de  twee gevels een uil, symbool van wijsheid. Wellicht pas aangebracht nadat de Universiteit Utrecht in het pand trok.

Links van nr 22, achter een hek

Poortje afkomstig uit het gesloopte pand Achter de Dom 24,  opgenomen in de nieuwbouw in 1912.

Met de jaartalsteen:

ANNO              1644

Daarboven een gevelsteen met een vogel (met een munt in zijn bek?), met twee jongen. Wellicht aangebracht door de Nutsspaarbank: het uitbeelden van sparen voor het nageslacht?

Daarboven een leeuw met het wapen van Utrecht

Geveltekens in de buurt