Achter Sint Pieter 50-74

Dit huis, met de naam ‘DE KRAKELING’, is in 1663 in opdracht van de excentrieke Everaerd Meyster (1617-1679) gebouwd. Het huis ligt op de hoek van Achter Sint Pieter en de Keistraat. Het huis heeft vele geveltekens:

Boven het bovenlicht van de rijk gedecoreerde voordeur (met palmboom), bevindt zich een gouden kroon met elf punten. Boven de voordeur, naast het raam, twee guirlandes met de familiewapens, links van Everard Meyster en rechts van zijn vrouw Agatha Schaap.

Aan de zijde Achter Sint Pieter ziet men boven de ramen van de eerste verdieping van links naar rechts:

COELO

MUSA
1663

BEAT

Dit is een citaat uit Horatius’ Carmina (IV, 8,29) en betekent vrij vertaald: de muze verleent onsterfelijkheid.

In het fronton ziet u een vergulde zon met een boog, kokers en pijlschachten aan weerszijden.

Aan de kant van de Keistraat is een zeer bijzondere gevel te zien waarin doodsymboliek is verwerkt. In een lange muurnis, met een hart in de rondboog, staat op de begane grond een met een ster bekroonde grafnaald. Op de verdieping is een met een doodshoofd bekroonde zandloper aangebracht.

Boven de ramen van de eerste verdieping leest men op de steentjes van links naar rechts:

SUR-
SUM

CÓR-
DA.

OMNIA
VANI-
TAS

(SURSUM CÓRDA. OMNIA VANITAS = Omhoog de harten. Alles is ijdelheid).

De trekbel heeft de vorm van een krakeling.

Meer informatie over het huis op wikipedia

118325/collectie Het Utrechts Archief

Geveltekens in de buurt