Agnietenstraat 1

CENTRAAL MUSEUM
Boven de neogotische voormalige toegangsdeur tot het museum bevinden zich twee stenen. Op een gevelsteen met een door een koord doorkruiste banderol staat in gotische letters ‘MUSEUM’ te lezen. De jaartalsteen vermeldt 1917. Het is niet duidelijk waar dit jaartal op slaat. De gemeenteraad had op 20 januari 1916 op instigatie van de gemeentearchivaris S.Muller Fzn. besloten een museum in te richten in het voormalige Agnietenklooster. Onder leiding van architect F.J. Nieuwenhuis werd de gotische dubbelkapel gerestaureerd en werden plannen voor nieuwbouw langs de Agnietenstraat en het Nicolaaskerkhof uitgewerkt. In 1918 werden de eerste collecties, afkomstig uit het museum Hoogeland, tijdelijk aan de Agnietenstraat opgeslagen. De restauratie van het klooster was in 1918 klaar, de nieuwbouw in 1919. Op 1 augustus 1921 kon het nieuwe museum officieel in gebruik worden genomen.

Geveltekens in de buurt