Bijlhouwerstraat 8

Rechtsonder in de gevel van het voormalig Physisch Laboratorium, naast de deur bevindt zich een stichtingssteen met de tekst:

DEZE STEEN IS GELEGD DOOR PROF. DR. C.H.D. BUIJS BALLOT
8 NOVEMBER 1875

Op de linkersteen staat:

GEBOUWD ONDER DIRECTIE VAN ‘S RIJKS WATERSTAAT F.J. NIEUWENHUIS ARCHITECT

Aan de zuidzijde (singelzijde) van het gebouw bevinden zich de jaartalstenen met:

‘ANNO’ en ‘1876’.

In 1868 sprak de vermaarde hoogleraar in de natuurkunde C.H.D. Buys Ballot de wens uit voor een nieuw fysisch laboratorium. Verscheidene locaties kwamen in aanmerking, waaronder het terrein op de plek van de afgebroken Bijlhouwerstoren. In 1875 kreeg architect F.J. Nieuwenhuis de opdracht een ontwerp te maken. Nieuwenhuis was onder meer betrokken geweest bij de bouw van het fysisch laboratorium in Delft.

Het Utrechtse laboratorium werd gebouwd in neoclassicistische stijl, waarbij de rondbogen opvallen. Het gebouw ligt met de lange gevel op het zuiden; de ruimten aan die kant waren voor de hoogleraar en zijn assistent. Ook lag er een gehoorzaal. Op de bovenverdieping vond de collectie instrumenten een plaats die sinds 1777 door het Natuurkundig Gezelschap was verzameld. Een nadeel van het nieuwe laboratorium was het tekort aan ruimtes waar studenten praktisch konden oefenen.

Het pand is verschillende keren vergroot en verbouwd. Zie ook: Bijlhouwerstraat 6

Geveltekens in de buurt