Van Bijnkershoeklaan 329-369

Foto BRBBL/Wikimedia Commons

Foto BRBBL/Wikimedia Commons

Afbeelding van een gezin op een trap, op de muur van een flatgebouw aan de Van Bijnkerkshoeklaan (ca 1961).

Baksteenreliëf ontworpen door de kunstenares Romualda van Stolk (1921-2012)

Geveltekens in de buurt