Biltstraat 119

Het reliëf werd aangebracht (april 1989), na renovatie van het kantoorpand van het Secretariaat R.K.Kerkgenootschap (S.R.K.K.).  Het huisnummer was in die tijd 121. In maart 2014 is het secretariaat verhuisd.

Onderwerp is H.Willibrord, patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie van de Rooms-katholieke Kerk. Hij is getooid met pallium  (mantel, onderdeel van de liturgische kledij), mijter en bisschopsstaf.

Aan de voorkant
Van links naar rechts zijn de volgende kerkgebouwen zichtbaar: St.Servaas (Maastricht), St.Bavo (Haarlem), St. Jans-kathedraal (Den Bosch), Dom (Utrecht), O.L. Vrouwekerk (Breda), St. Christoffelkathedraal (Roermond), St.Willibrordus-basiliek (Echternach). Samen vormen zij het werkgebied van St.Willibrord, tussen Friesland en Luxemburg.
In de rechterhoek is het huisnummer (in die tijd) 1-2-1 aangebracht, tevens het huismerk van de de S.R.K.K.

Aan de onderkant
De links, in kruisvorm (kompas) geplaatste letters N,Z,W,O, geven aan dat de heilige alle windrichtingen tot zijn aandachtsveld rekende. De golven symboliseren de lage landen aan de zee, en ”het geweide water van het H.Doopsel”. Daarop wijzen ook de afgebeelde ‘Willibrordusput‘ en de doopschelp.
Rechts is een opgeslagen bijbel te zien; een verwijzing naar de blijde boodschap die Willibrordus bracht.

Het reliëf is ontworpen door Herm Driessen, en uitgevoerd in keramiek -gekleurd en geglazuurd- door de ateliers van St.Joris Keramische Industrie, te Beesel

(Bron: brochure van St Joris Keramische Industrie, ter beschikking gesteld door S.R.K.K.)

Geveltekens in de buurt