Biltstraat 168

GILDESTEIN

De buitenplaats Gildestein is rond 1680 aangelegd en ontleend haar naam aan de Gildbrug en Gildpoort, een buitenpoort aan de oostzijde van de stad. Het vroegere park strekte zich uit tot de Biltse Grift (nu F.C. Dondersstraat en Alexander Numankade) en de Oude Vecht.
In 1813 kwam de buitenplaats in gebruik als een katoendrukkerij. Vanaf 1821 werd het aangekocht voor de nieuw opgerichte Rijks Veeartsenijschool en werd het landgoed gaandeweg volgebouwd met een uitgebreid gebouwencomplex voor deze school. Het huis Gildestein functioneerde lang als directeurswoning.
In 1988 vertrok de Veeartsenijschool naar de Uithof en werden de panden verbouwd tot huizen en appartementen, zo ook huis Gildestein.

Geveltekens in de buurt