Boothstraat 2a

.

Boven de poortingang zit een steen waarop een aan een tak hangend wapenschild, met blanco schildjes staat afgebeeld. Aan de gevel vindt u het jaartal MDCLXVI (1666). Dit koetshuis stond oorspronkelijk aan de overzijde 43 van de straat en hoorde bij het huis Boothstraat 1A. Als gevolg van een uitbreiding van de sociëteitsgebouw van het Utrechtsch Studenten Corps aan het Janskerkhof, werd het huis in 1961 op deze plaats herbouwd.

Bron: Huizen aan het Janskerkhof

Geveltekens in de buurt