Boterstraat 22

Boven de ingang van het voormalige Eloyengasthuis bevindt zich een steen met de afbeelding van een vergulde gekroonde hamer, symbool van het smedengilde. Een replica werd in 1995 gemaakt door de Utrechtse beeldhouwer Kees van der Woude.

Het opschrift luidt: ‘DEN INGANCK VAN ELOYENGASTHUIS 1644’. Het gasthuis werd in 1434 gesticht door het smedengilde voor hun ouden van dagen. De hardstenen poort, vervaardigd door steenhouwer Peter Franszoon, dateert uit 1644. In dat jaar werd het gasthuis verbouwd.

Geveltekens in de buurt