Boterstraat 26

Linksonder in de gevel bevindt zich een gedenksteen met de tekst: ‘GEBOUWD IN 1878 DOOR REGENTEN VAN HET ELOYENGASTHUIS’. Boven in de gevel staat: ‘1878’. Op de top staat een vergulde windwijzer die Sint Eloy voorstelt. Sint Eloy (Eligius, 588-660) was goudsmid en muntmeester in Noyon. In 641 werd hij tot bisschop gewijd. Hij is de patroon van de hoef- en goudsmeden en wordt meestal in bisschoppelijk ornaat afgebeeld.

Geveltekens in de buurt