Zoek in de databank naar geveltekens

Sluiten

Boterstraat 26

Fundatiesteen, jaartal en windwijzer
Linksonder in de gevel bevindt zich een gedenksteen met de tekst: ‘GEBOUWD IN 1878 DOOR REGENTEN VAN HET ELOYENGASTHUIS’. Boven in de gevel staat: ‘1878’. Op de top staat een vergulde windwindwijzer die Sint Eloy voorstelt. Sint Eloy (Eligius, 588-660) was goudsmid en muntmeester in Noyon. In 641 werd hij tot bisschop gewijd. Hij is de patroon van de hoef- en goudsmeden en wordt meestal in bisschoppelijk ornaat afgebeeld.