Breitnerlaan 9

Figuratieve steen met afbeelding van een vis (keramiek)

Het huis is ontworpen door Gerrit Rietveld en Han Schröder in 1959, maar de gevelsteen is van later.
De familie (P.M.) Muus bewoonde als eerste dit huis (1959-ca 1974). In die tijd hing de gevelsteen niet op het huis. Deze werd later aangebracht, door de volgende bewoners – de familie Kamphuis. (Bron 2020: huidige bewoner Wybo Heere)

Er zijn twee verhalen over de oorsprong van deze steen:

1. De steen is gekocht ‘op een van de Spaanse eilanden’. (bron: Wybo Heere)
2. De steen is gemaakt door de keramist Luigi de Lerma (Bron: Ons Utrecht, 23-6-2010, door Nicoline Baartman).

De twee verhalen raken elkaar in een 3e optie: keramiste Sophie van der Does de Willebois (vanaf 1931 de echtgenote van De Lerma) woonde met haar eerste man Adriaan Pieter van Stolk  in de jaren ’20 op een van de Spaanse eilanden (Gran Canaria). Daar werd zoon Jan van Stolk , later ook keramist, geboren. Er zijn verschillende keramische borden met vissen van Jan van Stolk en van Sophie van der Does bekend.
Vooralsnog  is geen uitsluitsel te geven: óf de steen komt uit de collectie van de keramisten-familie De Lerma – Van der Does de Willebois – Van Stolk, óf hij is toch van een anonieme kunstenaar van een Spaans eiland.

Fundatiesteen

1959 STEEN GELEGD DOOR
HANS, FLIP EN JAN MUUS

Hans, Flip en Jan Muus waren de drie zonen van de eerste eigenaar, Philip Marius, roepnaam Flip Muus.

Geveltekens in de buurt