Brigittenstraat 22

Op acht tegels staat de tekst:
HIER WOONDEN MR. F.A.R.A. BARON VAN ITTERSUM
PRESIDENT DER ARRONDISSEMENTS RECHTBANK
TE UTRECHT EN ZIJNE ECHTGENOOTE JONKVROUWE
R.J.A. SANDBERG EN HUN ZOON IR. F.A.R.A. BARON
VAN ITTERSUM, CIVIEL INGENIEUR, LID VAN
GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE UTRECHT
1876-1939

Geveltekens in de buurt