Bruntenhof 5

Boven de gebeeldhouwde ingangspoort van de regentenkamer van het Bruntenhofje bevindt zich een steen waar vermoedelijk ooit het wapen van de familie Brunt stond. Putti flankeren de cartouche. Aan weerszijden zijn de stenen met de jaartalsaanduiding ‘ANNO’ en ‘1621’ aangebracht.

De Bruntenskameren werden in 1621 gesticht door Frederik Brunt. Deze zestien vrijwoningen dienden voor behoeftige stadsgenoten. Het gehele complex werd tussen 1978 en 1983 gerestaureerd.

De geschiedenis van het Bruntenhof, én de gevelsteen, wordt beschreven door Bert Aanstoot, in: Steengoed, nr 60, december 2016

Geveltekens in de buurt