Burgemeester Norbruislaan 17

Op de poort, naar het park en huis, hangt een naamsteen, met de tekst:
DAEL-WIICK (Daelwijck). De steen dateert uit begin 17e eeuw. De Romeinse II in DAELWIICK refereert aan een eerder huis, Daelwijck I.

In de steen is een januskop (Jantje Lacht, Jantje Huilt) te zien, symbool voor ‘doorgang’.

Op het huis hangt het wapenschild ‘Hofleverancier’.

Dit schild dateert uit 1897, en toont het ‘alliantiewapen’ van regentesse, koningin Emma.

Het wapenschild bestaat uit het Nederlandse wapen van Oranje Nassau met de tekst ‘Je Maintiendrai’ (‘Ik zal handhaven’) en het wapen van Waldeck Pyrmont, de familie van koningin Emma, met haar lijfspreuk ‘Palma Sub Pondre Crescit’ (‘de palm groeit tegen de verdrukking in’).
Het behoorde tot de borstelfabriek Gebroeders Jonker die gevestigd was in Amsterdam en in 1911 verhuisde naar Zuilen. Jacob Jonker woonde als een van de eigenaren naast de fabriek in huize Daelwyck, nu De Parel van Zuilen genaamd.

Het wapen is gerestaureerd door Gerard-Joost Esser.

Geschiedenis van het huis

Daelwyck/Daelwijck/Daalwijk is een buitenplaats aan de rivier de Vecht. Het huidige huis dateert uit 1830 maar bevat sporen van de 17e eeuw. De naamsteen dateert van omstreeks 1620. Het oudste archiefstuk noemt het huis in 1657.

Het huis heeft verschillende bestemmingen gehad: vanaf de 16e eeuw waren er – behalve een huis – een pannenbakkerij, en later en steenfabriek gevestigd. Vanaf 1786 tot 1910 was dat in bezit in handen van de familie Plomp.
In de 20ste eeuw werd het (ook) een borstelfabriek (1911), het gemeentehuis Zuilen (1929), hoofdbureau van de Bescherming Bevolking (1983), een beveiligingsbedrijf (1985), hotel-restaurant “Het Vechtse Park” (1996). In 2009 is het in eigendom overgegaan naar nieuwe eigenaren en draagt het bedrijf de naam ‘De Parel van Zuilen’.

De tuin is in 1911 ontworpen door Leonard Springer

Bronnen met informatie over de geschiedenis van het pand:
http://www.kasteleninutrecht.eu/
https://www.deparelvanzuilen.nl/contact/het-huis/

Geveltekens in de buurt