Buurkerkhof 12 – Buurtoren

Beeldhouwwerk boven het ingangsportaal van de Buurtoren:

Boven linkerdeur:
Het wereldlijk gezag: vroedschapsleden en ruiters, rondom het Utrechtse stadswapen
Boven rechterdeur:
Musicerende en zingend engelen

Bij een begrafenis werd de overledene door de linkerdeur naar binnen, en door de “hemelse” rechterdeur naar buiten gebracht.

Het reliëf is in ca 1947 gemaakt door beeldhouwer Willem van Kuilenburg (1889-1955)

Geveltekens in de buurt