Doelenstraat 12/46 – Doelenhuis

Op deze plek werd tussen 1615 en 1620 een tuchthuis gebouwd voor daklozen, bedelaars en vagebonden, op het terrein van het voormalige klooster van Sint Nicolaas. In 1899 opende de Stadsaalmoezenierskamer hier het armenhuis De Doelen.

Aan de oostwand van de binnenplaats bevinden zich twee gedenkstenen:

De fundatiesteen:

IN OEGST DEN 20EN END’ EEN
AAN ‘TOP-GERECHTE TVCH-HVIS STERCK
DOOR HENRIC MEERLINGH D’ EERSTE STEEN
GELEGHT IS AAN HET EERSTE PERCK

De tekst op deze gevelsteen is als volgt te verklaren: Jacob Meerlingh was als subschout betrokken bij de bouw van het tuchthuis. Het is niet onwaarschijnlijk dat Henric Meerlingh, die de eerste steen heeft gelegd, zijn zoon was.
De datum van de steenlegging is in het vers terug te vinden (een zgn ‘jaardicht’).  21 Augustus staat in de eerste regel. Het jaartal is door middel van Romeinse cijfers in het vers verstopt: 1615. Het jaartal is opgebouwd uit: M (1000), 5xC (5×100=500), 2xL (2×50=100), 2xV (2×5=10), 5 x i (5×1=5)

De herdenkingssteen:

1337 HUIS VOOR BE
GIJNEN ZONDER
GELOFTE 1442 ST
NICOLAAS KLOOS
TER 1616 TUCHTH
UIS 1899 ARMEN
HUIS 1959 WILLEM
ARNTZ HUIS PSYC
HIATRISCHe WERK
PLAATS 1994 WOON &
WERKGEBOUW GE
RESTAUREERD 1996

De vergulde letters vormen het woord DOELENHUIS. De tekst geeft in data de geschiedenis van het Doelenhuis  weer.

De steen is gemaakt door Britt Nelemans. Hij werd in 1996 geplaatst ter gelegenheid van de afronding van de restauratie.

Geveltekens in de buurt