Domplein 3

Links bevindt zich de ark van Noach met de duif, erboven in de cartouche staat het wapen van de stad Utrecht met rondom de tekst ‘SIGILUM ECCLESIAE ULTRATRAJECTINAE’ (het zegel van de Utrechtse kerk).

Rechts zit de jaartalsteen met het opschrift:
AO DI
MCMXIII
(anno domini 1913).

Tussen beide stenen staat: ‘I.E.E., de afkorting van ‘INSTITUTO ESPAGNOL DE EMIGRACION’.

In 1912 vroeg de Hervormde Gemeente Utrecht (toen nog Nederduitsch Hervormde Gemeente) toestemming om op dit perceel een nieuw dienstgebouw te bouwen, onder leiding van de architect M. E. Kuiler. (Het gebouw dat men ging slopen, had op het laatst dienst gedaan als sociëteit  van het Utrechts Studenten Corps)

In 1914 werd het pand in gebruik genomen.

In 1972 kocht het Instituto Español de Emigración (I.E.E) het pand. Dit Spaans Emigratie Instituut van het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken van Spanje, vestigde er het Casa de España, een centrum gericht op Spaanse migranten. Het centrum was belast met het uitvoeren van het beleid van migrantenzorg van het I.E.E.

Vanaf 1992 werd het overgedragen aan Instituto Cervantes; een instituut dat is opgericht door de Spaanse Staat om het onderwijs in het Spaans wereldwijd te stimuleren.

Geveltekens in de buurt