Driftbrug

Documentatie.org

Tekst (zuidzijde):
Op de boog: 1907
Aan de linkerzijde: DRIFTBRUG

Aan de zuidzijde, linksonder: reliëf van de Plompetoren

De gevelsteen is zeer waarschijnlijk aangebracht toen de nieuwe brug werd gebouwd (in 1907). In die tijd liep er een brede trap naar het water, waardoor de gevelsteen goed te zien was. Zie foto in collectie Utrechts Archief uit 1908.

De Plompetoren was een toren die vanaf de middeleeuwen deel uitmaakte van de verdedigingswerken van de stad. De toren werd in de 12e eeuw gebouwd, aan de noordzijde van de Plompetorengracht is. Hij verdedigde de toegang vanaf de Stadsbuitengracht. De toren werd in 1832 afgebroken.

Foto 1: Documentatie.org. Foto 2: Joost van Waert

Geveltekens in de buurt