Emmalaan 5

Jugendstil gevelsteen met de tekst:

Gedenksteen
ter herinnering aan de
stichting dezer woonhui
zen door de Utr.sche
Levensverzeke
ring Maatschappij
gevestigd te Utrecht
in het Maliehuis onder
het bestuur van den hr.
S.P. ten Holt

1 Mei 1898-1 mei 1899

Bouwmeester was de hr.
P.J.Houtzagers

Boven de tekst een afbeelding van een pelikaan.
Volgens de mythe voedt een pelikaan haar jongen in moeilijke omstandigheden met haar eigen bloed. Een zinnebeeld waar de Utrechtse verzekeringsmaatschappij zich graag mee identificeerde: in meer gebouwen van deze verzekeringsmaatschappij is de pelikaan te vinden. Bijvoorbeeld in Leeuwarden.

Geschiedenis bouw huizenblok

Eind 1900 bood jonkheer Ram de gemeente zijn landgoed Het Hogeland  (8 ha) aan voor 260.000 gulden. De Gemeente nam het aanbod aan: het was de gelegenheid om woningbouw voor de gegoede burgerij te realiseren. Daar kwam een (lucratief) aanbod bij:  baron Van Boetzelaer bood de gemeente het Oudwijkerveld aan (11,5 ha) voor slechts 37.000 gulden.
Er werd door de gemeente een een stedebouwkundig plan ontwikkeld voor het hele gebied, waarvan Emmalaan en Ramstraat deel uitmaakten.

Onder leiding van P.J.Houtzager, en vanaf november 1899 o.l.v. bouwkundige Rijk Rijksen,  werd het complex herenhuizen aan de Emmalaan (1-19) en de Ramstraat (2-16) gebouwd, in opdracht van de Utrechtsche Levensverzekeringsmaatschappij.

Op de gevel van Emmalaan 13 hangt een gedenksteen ter herinnering aan het overlijden van de heer S.P. ten Holt, directeur van de Utrechtsche Levensverzekeringsmaatschappij

Bron: De Utrechtse wijken; Oost, door Mieke Heurneman en Bettina van Santen. Utrecht, Spou, (2007)

Geveltekens in de buurt