F.C.Dondersstraat 18

Keramische reliëf-steen, met afbeelding van een tandarts.
Op dit adres woonde de tandarts, J.M.B.Maarschalkerweerd. Zijn vader woonde op nr 19. Daar hangt een zelfde cartooneske keramische gevelsteen, met de afbeelding van een fotograaf.

Naar aanleiding van de steen op nr 19, schonk de familie Maarschalkerweerd deze steen bij het starten van de tandarts praktijk.
Bron: dochter/zus Odile Maarschalkerweerd (2023).

De stenen zijn ontworpen door Luigi Amati (1940), ontwerper van keramische reliëfs op het Atelier van de Faïence- en tegelfabriek Westraven in Utrecht (1967-1971). Hij zette hier een bestaande reeks beroepentegels, geïnspireerd op Jan Luiken, voort in een karikaturale stijl.

De stenen werden in serie gemaakt voor verschillende beroepen. In Amsterdam is onder andere de tandarts-steen te vinden op de Eerste Lauwerierdwarsstraat 5.

Geveltekens in de buurt