F.C.Dondersstraat 18

Keramische reliëf-steen, met afbeelding van een tandarts.
Op nr 19 hangt een zelfde cartooneske keramische gevelsteen, met de afbeelding van een fotograaf. De stenen zijn aangebracht in de jaren ’70,  door twee broers Van Maarschalkerweerd, de een tandarts (nr 18) en de ander fotograaf (nr 19).  Bron: huidige (2020) bewoonster op nummer 18.

De stenen zijn ontworpen door Luigi Amati (1940), ontwerper van keramische reliëfs op het Atelier van de Faïence- en tegelfabriek Westraven in Utrecht (1967-1971). Hij zette hier een bestaande reeks beroepentegels, geïnspireerd op Jan Luiken, voort in een karikaturale stijl.

De stenen werden in serie gemaakt voor verschillende beroepen. In Amsterdam is onder andere de tandarts-steen te vinden op de Eerste Lauwerierdwarsstraat 5 te vinden.

Geveltekens in de buurt