Geertebolwerk 19

Boven de plint zit een klein steentje, met de tekst:
C:A:VAN HEYST
ANNO 1818

Deze zeventiende-eeuwse woning behoorde bij enkele ‘kameren’ die langs de steeg achter de stadswal gebouw werden. Het huis diende na afbraak van deze ‘kameren’ in 1826 als kop van het Hofje van Veloo. Het heeft een blinde zijgevel aan de Tuinstraat.

De naam Geertebolwerk is ontleend aan de Geertekerk, die iets zuidelijker ligt. Deze straat is ontstaan uit de achter de stadswal gelegen steeg tussen de Lange Smeestraat en de Walsteeg.

Geveltekens in de buurt