Geertekerkhof 10

De tekst luidt:
DE EERSTE STEEN
GELEGD DOOR
PIETER JOHANNES
DE GROOT
OUD 15 jaar 1879

In 1878 diende J. de Groot een plan in voor het bouwen van dit pand (bron)

Geveltekens in de buurt