Haverstraat 26

Op de puibalk staat het jaartal 1644

In 1644 werd dit huis tijdens een straatverbreding gebouwd. Bij de renovatie in 1976 werd de puibalk teruggevonden en na restauratie aangebracht.

Geveltekens in de buurt