Herenstraat 17

Foto Joost van Waert

Mozaïek met afbeelding van een bord met vis, worteltjes en aardappelen(?).

Het mozaïek verwijst naar de tijd dat hier de mensa van Van Dijk was gehuisvest, in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Er kwamen hier met name werkende alleenstaanden eten. In diezelfde tijd was in het pand de Bond voor Hoger Onderwijs gevestigd. 

Het pand bestond oorspronkelijk uit twee panden, de rechterhelft stamt al uit de 15e eeuw.
In het pand woont (2005) een gemeenschap van het kerkgenootschap ‘Gemeente Gods’. De gemeenschap heeft een kapel in de tuin gebouwd.

Bron: Jetty Krijnen-van der Sterre – De Herenstraat. Een oude straat met haar bewoners (2005), pag. 91-92.

Foto’s Joost van Waert

Geveltekens in de buurt