Herenstraat 25

Poort, met jaartal 1660

CIƆ.IƆC.LX

en het wapen van Utrecht

De classicistische, zandstenen poort geeft toegang tot een 17e eeuws huis ‘Huize de Poort’. Het is waarschijnlijk ontstaan na samenvoeging van meerdere panden met achterhuizen. Hier woonden onder andere landschapsschilder Cornelis van Poelenburch (1632-1637), hoogleraar ontleedkunde Jan Bleuland en de familie Taets van Amerongen-de Beaufort.

Vanaf 1910 was het pand een tehuis voor vrouwen: gouvernantes, onderwijzeressen en dienstbodes die een baan zochten of examen moesten afleggen in Utrecht. Later bood het ook onderdak aan meisjes wier ouders uit de ouderlijke macht waren ontzet.

Bron: De Herenstraat, door Jetty Krijnen-van der Sterre. Plantage, 2005

Geveltekens in de buurt