Herenstraat 27-31 – poortje

Steen met jaartal op renaissance poortje:

1623

Met in de boog een kop van een monster(duivel?).
Het poortje leidde vroeger naar het Herenhofje – met twee huisjes nr 29-31 en het achterhuis van Ridderhofstad 4. Het hofje is genoemd naar de heren van Oudmunster; zij bezaten de percelen.
Tot eind 19e eeuw waren het sloppen, meestal bewoond door eenvoudige ambachtslieden. Daarna is de hofje overdekt en werd het o.a. gebruikt door Festival Oude Muziek. Het is op dit moment (januari 2018) niet duidelijk wat er zich achter het poortje bevindt.

Geveltekens in de buurt