Israëlslaan 17 – hoek Tamboersdijk

Afbeelding van twee mannen die een druiventros dragen.

Afbeelding van ‘de verspieders van het beloofde land’ (Oude Testament, Numeri 13 : 23): ‘Zend u mannen uit: die het land Kanaan verspieden, hetwelk Ik den kinderen Israëls geven zal….Zij sneden daar een wijnrank af met een druiventrots’.

De steen is waarschijnlijk geplaatst bij de bouw van het huis in de jaren ’50 van de vorige eeuw (Bouwtekeningen 1957).
De maker van de steen is vooralsnog onbekend.
 
Foto en bron: Joost van Waert, Muurkunst in Utrecht (april 2023), p. 178
 
 

Geveltekens in de buurt