Jacobijnenstraat 16

Een frontaal gerichte, zwevende engel in een los gewaad draagt twee blanco wapenschildjes. Waarschijnlijk waren de wapens er indertijd op geschilderd en zijn ze inmiddels verloren gegaan. Dit zeventiende-eeuwse huis heeft een dwarsgebouwd achterhuis uit de zeventiende eeuw.

Geveltekens in de buurt