Jacobskerkhof 4

Gevelsteen ‘Huidenhandelaren’

Afbeelding van twee mannen die met ‘handjeklap’ een huid verhandelen. Het gaat waarschijnlijk om een koeienhuid; dit vanwege de hoorn links in de benedenhoek.

Dit deel van het Jacobikerkhof heeft tot 1985 Jacobskerkstraat geheten. In het oorspronkelijke pand Jacobskerkstraat 4 zat een gevelsteen waarvan de betekenis en herkomst niet geheel duidelijk zijn. Het meest voor de hand liggend is dat het huidenhandelaren voorstelt die middels loven en bieden (handjeklap) tot een overeenkomst komen. Het is mogelijk dat de slachters Samuel Lion en Jacob van Duren, die uit Maarssen afkomstig waren en die enige tijd (midden 19e eeuw) in het pand hebben gewoond, de steen hebben laten aanbrengen. Of wellicht Petrus Hatting die er in 1840 het schoenlappersvak uitoefende. (bron Utrecht Nieuwsblad 20-9-1963.  Verder onderzoek kan wellicht meer zekerheid bieden.

Albert van Wersch, directeur Nederlands Volksbuurtmuseum

Alle panden aan de zuidzijde van deze straat zijn halverwege de jaren 60 van de vorige eeuw gesloopt. De steen is bewaard, gerestaureerd en herplaatst op de gevel van Jacobskerkhof 4-11, op initiatief van het Utrechts Geveltekenfonds en  het Nederlands Volksbuurtmuseum, in samenwerking met de dienst Erfgoed van de gemeente Utrecht en woningbouwvereniging Mitros. De restauratie is uitgevoerd door steenhouwer Ruud van de Vliet.  De onthulling vond plaats op 14 april 2017 door wethouder Kees Geldof.

Onthulling door wethouder Kees Geldof

Links wethouder Geldof, rechts restaurateur Ruud van de Vliet

Geveltekens in de buurt