Jacobskerkhof 41

Een mannetje met een grote voet. Aan de gevel van de huizen aan de Rozenstraat.

Onder het beeldje staat de verklarende tekst:

AANSCHOUW, O MENSCH,
MYN GROOTE POOT,
DIE TRAPT ELCK HUYS
TOT PUIN EN SCHROOT
DE GAETEN AGHTER U
DIE SYN MYN HANDEL
DAT COMT VAN SELVE
ALS ICK WAT WANDEL
SPQU AD
MCMLXXXIII

SPQU is de afkorting van Senatus Populusque Ultrajectus (de senaat en het volk van Utrecht). AD is de afkorting van Anno Domini (in het jaar des Heren). Op initiatief van ‘Wijk-c-komitee’ werd de steen met het beeldje in 1983 (MCMLXXXIII) in de nieuwbouw aangebracht. De historisch aandoende tekst is een satire op de sloop van Wijk C en de methodes van projectontwikkelaars. De gevelsteen is afkomstig van het gesloopte pand Rozenstraat 19/21.

In Nieuws030.nl wordt de geschiedenis uitgebreid beschreven.

Geveltekens in de buurt