Janskerkhof 26

De sluitsteen boven de ingangsdeur van de Janskerk staat een afbeelding van een lam met vaandel:  een rooms katholieke voorstelling van het zegevierende Lam Gods (=Jezus Christus ). In een banderol staat ‘ANNO 1682’. Op 1 augustus 1674 om half acht ‘s avonds raasde er een tornado vanuit het zuiden dwars door Utrecht. Dit “schrickelijk tempeest” liet niet alleen het middenschip van de Dom instorten maar daarnaast ook de torens van de Pieters-, Jans- en Jacobikerk. In 1682 plaatste Gijsbert Thonisz. van Vianen een nieuwe gevel tegen de kerk.

Geveltekens in de buurt