Janskerkhof 30

Aan de voormalige hoofdwacht van de schutterij (aan de westkant van de Janskerk) bevindt zich een uit 1660 daterend gekleurd tableau met het provinciewapen en de attributen van de schutterij: een harnas, vlaggen, geweren, trommels etc. Op een tonnetje staat het jaartal 1660.

Op een cartouche bevindt zich de zinspreuk van de republiek der Zeven Verenigde Nederlanden: ‘CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT’ (door eendracht groeien kleine zaken). Het tableau werd in 1981 gerestaureerd en in 2011 opnieuw opgeschilderd (door Van Doorn Amerongen). De huidige kleurrijke versie gaat terug op de oorspronkelijke zeventiende-eeuwse afwerking.

Geveltekens in de buurt