Jansveld 11

GOUDEN RYDER

Op het fries van het pand staat de beeldzijde van een gouden muntstuk afgebeeld, met de huisnaam op een blauwe banderol. De afbeelding van de ruiter met een zwaard verwijst naar de huisnaam.

Een ‘gouden rijder’ was ook een muntstuk, dat voor het eerst in 1749 werd geslagen, en daarom moet het gevelteken na dat jaar zijn aangebracht. De afbeelding van het muntstuk is niet waarheidsgetrouw; het wapen onderin bijvoorbeeld is niet het provinciale maar het stadswapen.

Rond de ‘ruiter’ valt een raadselachtig opschrift te lezen ’HILNIGII IUMIYDIINOI IAII LDUIA UVOAINOMII’.  De betekenis van het randschrift is niet bekend. Wellicht verwijst het naar de eigenares Heyltje van Isseveld en het bouwjaar. Een andere interpretatie leest er de naam ‘YUNO’ in, Juno dus, de Romeinse godin van de echtelijke trouw en beschermster van de kudden. Dit zou slaan op het beroep van de eigenaren, die vleeshouwers waren. Zie voor meer informatie over dit pand en de gevelsteen: www.UDC.com

Boven de ramen van de dakkapel is het jaartal 1731 aangebracht, toen het huis grondig werd verbouwd.

Geveltekens in de buurt