Jansveld 24a

De achterzijde van Het Grote  Vleeshuis (de voorzijde is aan de Voorstraat 19). Het pand ligt tussen Jansveld 24 en 26
In de geveltop staat:

‘ANNO 1637’; op de sluitsteen is een ossenkop afgebeeld.

Het Grote Vleeshuis werd ook wel De Grote Vleeshal, en In De Ossenkop genoemd.

Voor verdere informatie zie Voorstraat 19

Geveltekens in de buurt