Jansveld 24a

Jaartalsteen en figuratieve steen

De achterzijde van Het Grote  Vleeshuis (de voorzijde is aan de Voorstraat 19). Het pand ligt tussen Jansveld 24 en 26
In de geveltop staat:

‘ANNO 1637’; op de sluitsteen is een ossenkop afgebeeld.

Het Grote Vleeshuis werd ook wel De Grote Vleeshal, en In De Ossenkop genoemd.

Voor verdere informatie zie Voorstraat 19

Geveltekens in de buurt